Kemna Casting heeft zijn naam gewijzigd. Het in opspraak geraakte castingbureau gaat verder onder de naam Post Castelijn Casting. Ook voert het bedrijf een nieuwe organisatiestructuur in.

Het nieuwe Post Castelijn Casting bestaat uit onafhankelijk van elkaar werkende casting directors die samen met hun assistent(en) in kleine teams gaan werken. Ieder team staat onder leiding van een van de partners of een senior casting director van het bureau. Hoofdpartners zijn Betty Post, Job Castelijn en Marc van Bree.

Het wijzigen van de naam komt waarschijnlijk voort uit het vermeende misbruikschandaal rondom oud-medewerker en -partner Job Gosschalk. De castingdirecteur werd door meerdere mensen beschuldigd van misbruik en daarna zakelijk van het bedrijf gescheiden.

Op de nieuwe website meldt het bureau dat het ‘hecht aan een veilige werkomgeving, vrij van ongewenst gedrag, die waarborgen biedt om het risico op integriteitsschendingen zoveel mogelijk te beperken’. Het bedrijf publiceert dit in een zestien pagina’s tellend document ‘Integriteitsregelingen’, met daarin een uitgeschreven gedragscode, info over vertrouwenspersonen, een regeling voor ‘melding vermoeden misstand of onregelmatigheid’ en een ‘klachtenregeling ongewenste omgangsvormen’.

De castings vinden plaats in een speciaal daarvoor ingerichte studio aan de Borgerstraat in Amsterdam.