Karlijn Kistemaker is per 1 september aangesteld als artistiek leider jeugd- en jongerentheater bij Tryater. Het gezelschap wil zich daarmee in het nieuwe Kunstenplan (2021-2024) explicieter profileren binnen het jeugdtheater.

De keuze voor Kistemaker is een logische stap, volgens Tatiana Pratley, die – ook per 1 september – Ira Judkovskaja opvolgt als artistiek directeur van het gezelschap. ‘Karlijns werk sluit goed aan op de artistieke lijn van Tryater, waarin we grote, mondiale thema’s willen vertalen naar lokale verhalen.’ Haar werk confronteert kinderen met ‘relevante maatschappelijke thema’s die bepalend zijn voor hun toekomst, zoals duurzaamheid, voeding, mens en natuur.’

Eerder maakte Kistemaker bij Tryater een kleutervoorstelling over milieuvervuiling, Een dag uit het knisperende leven van een zakje (2018). Haar nieuwe voorstelling Dit wie it waar wer, die morgen in première gaat, gaat over klimaatverandering.

De aanstelling van een artistiek leider jeugdtheater komt voort vanuit de behoefte aan ‘een herkenbare eigen stijl en lijn binnen het jeugdtheater’, legt Pratley uit. Door meer openbare voorstellingen (bijvoorbeeld op jeugdtheaterfestivals) te spelen, wil Tryater de komende beleidsperiode bovendien de landelijke zichtbaarheid van het gezelschap vergroten.

Naast haar werk bij Tryater blijft Kistemaker ook elders voorstellingen maken, waaronder bij haar eigen gezelschap Kompagnie Kistemaker.

Foto: Florian Cats