Kalpanarts wil voorstellingen structureel toegankelijker maken voor doven en slechthorenden. Het dansgezelschap kreeg onlangs subsidie voor zijn project Dance on Mute, waarmee het een voortrekkersrol in de sector wil nemen.

Kalpanarts onderzoekt de mogelijkheden om voorstellingen te verrijken met nieuwe zintuiglijke ervaringen. Het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuur Fonds en de UWV tolkvoorziening ondersteunen het project. Haar nieuwe voorstelling In Two Minds wil artistiek leider en choreograaf Kalpana Raghuraman alvast ‘breedzintuiglijk’ maken. ‘Techniek, zoals high-tech geluidsomvormers, zal worden ingezet om live-muziek ook via andere zintuigen dan het gehoor te kunnen ervaren. We zijn bijvoorbeeld bezig met de ‘feel-belt’. Een band die je om kunt doen, waar je trillingen door kunt voelen. Het doel is dat de voorstelling op bezoekers met geen of minder gehoor dezelfde impact zal hebben als op horende bezoekers.’

Het idee voor Dance on Mute ontstond tijdens het maken van de voorstelling Rocking Beethoven, naar aanleiding van de 250-jarige viering van de componist. ‘Tijdens het onderzoeken, was ik bezig met het feit dat Beethoven doof was. Het fascineerde me altijd al hoe een doof persoon zulke muziek kon maken’, legt Raghuraman uit. De voorstelling kon door corona helaas niet gemaakt worden, maar het concept bleef.

Het werk van Kalpanarts, dat urban- en hedendaagse dans samenbrengt met Indiase klassieke dansvormen, leent zich volgens Raghuraman goed voor deze nieuwe benadering. ‘We werken vaak met ritmisch voetenwerk en trillingen, en met veel expressie in het gezicht en handgebaren.’

Kalpanarts wil een positieve rol spelen in het dichter bij elkaar brengen van de wereld van doven en niet doven in de cultuursector. Om een voorstelling te creëren die goed aansluit bij de doelgroep, heeft Kalpanarts een inspiratieraad in het leven geroepen. ‘Dat zijn dansliefhebbers en partners uit de “dovengemeenschap” die meedenken en ervaringen kunnen delen. We willen ze meenemen in het hele proces’, zegt Raghuraman.

De première van In Two Minds staat gepland voor de nazomer van 2021. Na de voorstelling zal het project worden geëvalueerd. ‘Het is de bedoeling om dit concept te blijven implementeren in onze voorstellingen. Met deze pilot hopen we ook tools te ontwikkelen die we met het dansveld kunnen delen. Zodat het andere makers weer kan inspireren.’

Foto: Bowie Verschuuren