In theaters en concertzalen geldt er vanaf 1 juli geen maximumaantal bezoekers meer, mits er voldaan wordt aan de voorwaarden. Bezoekers moeten 1,5 meter afstand houden, reserveren voor vaste zitplaatsen en aan een gezondheidscheck voldoen. Dat meldde premier Mark Rutte vanavond tijdens zijn voorlopig laatste coronapersconferentie.

Zonder de gezondheidscheck en reservering, zijn er in een zaal met vaste zitplaatsen maximaal 100 personen (exclusief personeel) toegestaan en buiten maximaal 250. Daarbij blijft de basisregel gelden dat volwassenen anderhalve meter afstand houden, zowel binnen als buiten.

Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen afstand te houden in theaters. Daarmee wordt het zogenaamde kinderprotocol van jeugdproducent Van Hoorne Entertainment mogelijk. Ouders moeten op 1,5 meter afstand zitten, maar kinderen kunnen op de stoelen daartussen plaatsnemen.

Ook voor acteurs en dansers wordt de 1,5 meter regel losgelaten. Voor zangkoren en -ensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Het RIVM komt nog met een advies over de voorwaarden.

De VSCD, de branchevereniging van 128 schouwburgen en concertgebouwen, verwelkomt de versoepeling, maar hoopt dat het hier niet bij blijft. De nieuwe regelgeving betekent voor het gros van de VSCD-podia dat zij nog steeds maar 20 procent van hun theaterstoelen beschikbaar hebben. ‘Voor Theater Sneek, met 600 stoelen, betekent deze verruiming concreet dat er 128 mensen de zaal in mogen. Dat is 28 meer dan met de 100 bezoekersregel’, aldus Wiebren Buma, directeur-bestuurder van Cultuur Kwartier Sneek en bestuurslid van de VSCD. ‘Minder bezoekers betekent ook minder opbrengsten uit horeca en verhuur. Dat alles maakt dat de anderhalve meter nog bij lange na niet voldoende is voor een gezonde bedrijfsexploitatie,’ aldus Angelique Finkers, directeur Zaantheater.

Om op korte termijn reorganisaties of sluitingen van theaters te voorkomen, pleit de VSCD, net als de taskforce culturele en creatieve sector, voor een extra doeluitkering van het Rijk aan het Gemeentefonds die de huisvestingskosten vanaf 1 maart compenseert.

Ook het EventPlatform zet in naam van de Nederlandse evenementenbranche vraagtekens bij de financiële consequenties van het handhaven van de anderhalve meter. ‘Uiteraard zijn we blij dat onze sector weer grotere evenementen kan organiseren’, laat eventprofessional Riemer Rijpkema weten namens EventPlatform Nederland. ‘Deze verruiming biedt in ieder geval meer perspectief dan verwacht, maar het schrappen van deze maatregel is nog lang niet voldoende voor onze sector om weer rendabel evenementen te organiseren.’ Ze hopen op aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld een steunfonds.