Peter Joziasse, directeur van Bureau Promotie Podiumkunsten (BPP), roept alle vakgenoten in de culturele sector op om gezamenlijk een nieuwe ‘Collectieve Cultuur Commissie’ (‘de C3’) te vormen en een Deltaplan Cultuur op te stellen. Deze commissie moet met een duidelijke visie en een breed draagvlak gaan werken aan een nieuwe overkoepelende organisatievorm voor de wederopbouw van het culturele landschap.

Joziasse zegt dit in een column op de site van BPP, waarin hij de huidige ontwikkelingen in de culturele sector vergelijkt met de watersnoodramp in Zeeland in 1953. Na de ramp kwam de discussie over dijkbeveiliging op gang en werd een commissie van deskundigen aangesteld, die de minister moest adviseren over noodzakelijke maatregelen om een volgende watersnoodramp te voorkomen. Ook nu heeft de culturele sector een verdedigingssysteem nodig, zegt Joziasse, zelf een Zeeuw. ‘De noodzaak en urgentie om nu collectief iets te doen in onze sector is namelijk ook enorm groot. Het culturele landschap moet worden hersteld en we moeten onze sector sterker maken tegen invloeden van buitenaf.’

De sector heeft volgens Joziasse behalve een verdedigingssysteem ook een aanvalsplan nodig, want ze is te erg versnipperd. Hij roept op de krachten te bundelen en niet langer individueel te blijven worstelen. ‘We moeten samen de komende jaren een breder maatschappelijk draagvlak creëren, werken aan educatie en talentontwikkeling, zorgen voor een groter publieksbereik en vernieuwd cultureel ondernemerschap ontwikkelen.’ Om dit te kunnen bereiken heeft de nieuw te vormen commissie een sterke en bekende voortrekker nodig, die invloed en autoriteit heeft binnen de sector, politiek en maatschappij. Hij of zij moet kunnen spreken namens de hele sector en de verschillende belangen samenbrengen tot een gezamenlijke missie.

Hij roept de sector op om te gaan werken aan een ambitieus gezamenlijk plan met een sterke collectieve organisatie. Hij stelt voor dat er een ‘Deltaplan Cultuur’ wordt geschreven, waarin concreet wordt benoemd hoe het collectief de komende jaren zijn kansen gaat pakken. Dit plan moet aan de nieuwe minister worden gepresenteerd en Joziasse heeft ook al een symbolische datum geprikt: 1 februari 2013, de dag dat de Zeeuwen zestig jaar geleden worstelden en uiteindelijk toch boven kwamen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via een mail aan peter@promotiepodiumkunsten.nl.

(Foto: Jochem Jurgens)