Besteed de gelden die bestemd waren voor cultuureducatie in het lopende schooljaar nog steeds aan de makers daarvan. Dat vraagt de Vereniging Jeugd Impresariaten in een brandbrief aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In het kader van de coronamaatregelen worden op dit moment ook alle cultuureducatie-acviteiten wegens overmacht verplaatst of geannuleerd zonder financiële vergoeding. Van de bij de vereniging aangesloten impresariaten werden inmiddels 1410 jeugdvoorstellingen geannuleerd, waarmee een gat in de jaarinkomsten is ontstaan van  € 875.000; ongeveer 30 procent van de gezamenlijke jaaromzet.

De tijdelijke noodmaatregelen vangen de klap voor de gezelschappen deels op, maar omdat dit qua programmering topmaanden zijn zal dit volgens de impresariaten niet voor iedereen toereikend zijn. ‘Om de markt van cultuureducatie voor nu en in de toekomst te waarborgen’ vraagt de Vereniging Jeugd Impresariaten aan de Rijksoverheid het voor cultuureducatie bestemde geld voor educatieve instellingen en scholen vrij te geven voor besteding zonder tegenprestatie, zodat zij de contractuele verplichtingen aan de makers kunnen nakomen. Daarnaast verzoekt de vereniging om de scholen dringend te adviseren om het geld dat zij dit schooljaar voor cultuureducatie hebben ontvangen en ingezet, ook daadwerkelijk aan cultuureducatie besteden.

Omdat de gelden vaak via provincies of gemeenten verdeeld worden, vraagt de Vereniging het ministerie dit advies door te zetten naar deze regionale overheden. ‘Middels deze richtlijn kunt u de creatieve sector cultuureducatie en de daaraan verbonden theatermakers behoeden voor de desastreuze gevolgen van de huidige noodmaatregelen.’

De impresariaten proberen inmiddels hun activiteiten voor de scholen kosteloos te verzetten naar volgend schooljaar. In het geval van annulering voorzien zij de scholen desgewenst van alternatieve cultuureducatie activiteiten zoals online registraties van voorstellingen, livestreams van muziek- en theaterlessen of digitale lesprogramma’s.

Foto: Wat is er mis met mijn vis? van theatergezelschap Krijt, Erik Franssen