Schouwburg Almere kampt met een grote interne crisis. Directeur Jeroen van de Wiel heeft vier van de zeven projectleiders ontslagen op grond van een vertrouwensbreuk, die ontstond nadat vijf van hen op 7 mei jl. het vertrouwen in hem opzegden in een brief aan de Raad van Toezicht.

Uit de brief blijkt dat zij (Ans van Berkum, Corien Baart, Ischa Arnoldus, Kees Klooster en Lieke Timmermans) zich zorgen maken ‘over het functioneren van de huidige organisatie en over het realiseren van de KAF-doelstellingen onder leiding van Jeroen van de Wiel. Ondanks onze herhaalde pogingen om nader tot de directeur te komen, verandert er niets,’ schrijven zij. Ze verzoeken de Raad van Toezicht te bemiddelen. De Raad heeft echter aangegeven geheel achter Van de Wiel en zijn beleid te staan.

In een interne brief van 7 mei jl. gericht aan Van de Wiel beschrijft het team de ‘onvrede over het gebrek aan samenwerking, het onzorgvuldig verstrekken en delen van informatie, de onhelderheid van het besluitvormingsproces, het gebrek aan (financiële) kaders waarbinnen projectleiders kunnen opereren’. Bij hen is ‘de indruk ontstaan dat je bij herhaling onze noden en verzoeken negeert’.

Schouwburg Almere bevindt zich in een transitiefase naar de nieuwe brede kunstinstelling Kunstlinie Almere Flevoland (KAF), waarin behalve het theater ook een expositieruimte en cultuuronderwijs een plek krijgen. De gemeente Almere investeert 3,5 miljoen euro in de verbouwing, een beslissing waar een langlopend proces aan is voorafgegaan.

Een aantal politieke partijen maakt zich zorgen over de ontwikkelingen. Volgens GroenLinks Almere had de gemeenteraad mogelijk niet met de 3,5 miljoen euro ingestemd, indien de wethouder hen eerder over de interne crisis had ingelicht. Leefbaar Almere heeft om een onafhankelijk onderzoek verzocht. Volgens wethouder Huis staat de situatie de plannen voor KAF niet in de weg.

Jeroen van de Wiel (1965) is sinds 1 februari 2014 directeur van Schouwburg Almere. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.