Het International Choreographic Arts Centre Amsterdam (ICKamsterdam) is door wethouder Cultuur Carolien Gehrels benoemd tot Stadsgezelschap Dans. Choreografen, dansers en externe partners zullen zich de komende maand op diverse locaties in Amsterdam presenteren met voorstellingen, film, lezingen, workshops en een dance-event.

ICKamsterdam is een platform voor de hedendaagse dans onder leiding van Emio Greco en Pieter C. Scholten. Het centrum werkt vanuit een scherpe artistieke signatuur, streeft naar een continue ontwikkeling en verrijking van de dans en is voortdurend op zoek naar het doorbreken van artistieke grenzen.

ICKamsterdam is gefundeerd op drie pijlers: producties, gastkunstenaars en academie. Het produceert dansproducties van huisgezelschap Emio Greco | PC en gastkunstenaars. In 2013 zijn dat Jan Martens en Mor Shani. Het ICKamsterdam stimuleert groei door nieuw, jong talent artistiek en zakelijk ter zijde te staan. Door het uitvoeren van educatie- en onderzoeksprogramma’s in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten wil het bijdragen aan kennisoverdracht en onderzoek. ICKamsterdam presenteert zichzelf niet alleen in voorstellingen, maar ook met lezingen, films, workshops, uitwisselingsprojecten, business events, debatten en binnenkort zelfs met dance parties. Bij dit alles streeft het centrum ernaar zowel de professionals in de kunstsector als een publiek van theaterliefhebbers te bereiken.

(Addio alla fine – Emio Greco | PC,  foto: Judith Zwikker)