De Raad van Toezicht van het Maastrichtse productiehuis Huis van Bourgondië heeft deze week op voorstel van zakelijk directeur Karin van Leeuwen besloten de stichting te ontbinden en plaats te maken voor een nieuw concept voor talentontwikkeling.  

Nadat bekend werd dat er na 2012 geen subsidie voor productiehuizen van het ministerie van OCW meer zou zijn, nam de provincie Limburg het initiatief om samen met de theater- en dansinstellingen uit de regio na te denken over een nieuw talentontwikkelingsconcept. De Provinciale Adviescommissie (PAC) adviseerde daarvoor 3,5 ton beschikbaar te stellen en ook de gemeente Maastricht was bereid mee te denken in het concept. De cultuurinstellingen, gemeente en provincie kwamen tot een plan waarin een artistiek en zakelijk leider met instellingen in de regio gaat samenwerken aan het creëren van kansen voor jong talent. Hierin is echter geen ruimte voor een werkplek (een ‘huis’). De provincie wilde daaraan medewerking verlenen, maar de gemeente Maastricht bleef zich op het standpunt stellen dat daarvoor in het verlengde van het landelijke beleid geen plaats mocht worden ingeruimd. Daarop besloot Van Leeuwen Het Huis van Bourgondië te sluiten.

Van Leeuwen: ‘Ik ben niet de juiste en aangewezen persoon om op dit moment aan deze nieuwe ontwikkeling uitvoering te geven. Terwijl ik wel geloof in de keuze om op een andere manier toch invulling te geven aan talentontwikkeling. Ik wil dat proces de volle ruimte geven en plaats maken om het te laten slagen.’ Er werken in totaal acht mensen bij Het Huis van Bourgondië; hun toekomst is nog onzeker. Tot het eind van het jaar zal het Huis zich nog bezighouden met de afronding van lopende projecten en de presentaties in AINSI.