Ter nagedachtenis aan collega Anne Faber start Het Huis Utrecht met een toelage voor jonge zakelijk leiders in de theater- en danssector.

Anne Faber had de ambitie om zakelijk leider in de kunstwereld te worden. Bij Het Huis Utrecht zette zij stappen in deze richting door binnen haar functie jonge theatermakers zakelijk te ondersteunen. Alles wees erop dat zij zich op dit vlak verder zou gaan ontwikkelen.

Met het Anne Faber Stipendium wil Het Huis Utrecht de naam en ambitie van Anne positief laten voortleven en tevens een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van talentvolle zakelijk leiders in de theater- en danswereld.

Het stipendium bedraagt €15.000 per jaar, startend met een investering door Het Huis Utrecht en verschillende Utrechtse partners. Hiermee wordt een parttime traineeship gefinancierd, bestaande uit coaching, een vaste werkplek en deelname aan het leiderschapsprogramma LinC Utrecht. Jaarlijks selecteert een commissie, bestaande uit deskundigen en familieleden van Faber, één talentvol zakelijk leider die de toelage ontvangt.

De lancering van het Anne Faber Stipendium is in januari 2018, dan wordt ook meer bekend gemaakt over de aanmeldingsprocedure en de selectiecriteria. In mei 2018 volgt de bekendmaking van de ontvanger van de toelage.

Het is mogelijk om het Anne Faber Stipendium te steunen door een bijdrage over te maken op IBAN NL78RABO0394413261 t.n.v. Het Huis Utrecht o.v.v. Anne Faber Stipendium.