Het Holland Festival heeft de activiteiten van zijn Extra-programma bekend gemaakt. Deze randprogrammering bestaat uit 63 evenementen en activiteiten die plaatsvinden van 13 april tot en met 29 juni. Een van de projecten is The Book of Sand van componist Michel van der Aa: de eerste interactieve liedcyclus die uitsluitend als app en website te bekijken is.

The Book of Sand bestaat uit drie parallel lopende filmlagen met verschillende gezichtspunten en wisselende elementen en personages. De kijker kan hierdoor zelf een eigen pad in het verhaal kiezen. De verhalen van Jorge Luis Borges, met thema’s als oneindigheid, dienden als inspiratiebron.

De meeste activiteiten van het Extra-programma zijn gratis toegankelijk. Behalve de contextprogramma’s rondom de voorstellingen uit het hoofdprogramma presenteert het Holland Festival dit jaar ook nieuwe, opzichzelfstaande projecten. Ook worden tijdens het Extra-programma festivalthema’s uitgediept in voor- en nagesprekken, debatten, workshops en lezingen met kunstenaars en denkers.

Zo biedt de HF Young Acadamy, gericht op de jonge Holland Festival-bezoeker tot en met 39 jaar, twee kunstcolleges getiteld The Man and the Machine. Op 23 april belicht onder anderen Anne Breure van Het Veem Theater de rol van het menselijk lichaam in verschillende kunstdisciplines. Op 14 mei staat The Machine centraal met een lezing van Annie Dorsen over haar algoritmisch theatervoorstelling Yesterday Tomorrow en is er aandacht voor het gebruik van digitale media als nieuwe kunstvorm.

Het Holland Festival vindt plaats van 30 mei tot en met 23 juni.

Foto: Michel van der Aa