Jeugdtheater Hofplein Rotterdam dreigt vijfendertig procent minder subsidie te krijgen van de gemeente Rotterdam, wat neerkomt op een subsidiekorting van 750.000 euro. Als deze bezuiniging doorgaat is Hofplein genoodzaakt het theater aan de Benthemstraat in Rotterdam te sluiten.

De subsidiekorting is weliswaar minder negatief dan een halvering van de subsidie zoals de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur eerder adviseerde, maar de resterende 1,1 miljoen euro is lang niet voldoende om het voortbestaan van het theater te kunnen garanderen. Algemeen directeur van Hofplein Louis Lemaire: ‘Van dat bedrag kunnen we niet eens de huur van het pand betalen.’

In november neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing over de subsidieverdeling. De PvdA en Leefbaar Rotterdam hebben eerder laten weten het jeugdtheater te steunen. Lemaire: ‘Als organisatie weten wij zo’n vijfenzeventig procent zelf te verdienen, een gegeven waar we met elkaar keihard aan en voor werken. Het sluiten van het Hofpleintheater zou een maatschappelijk en cultureel verlies zijn. Niet alleen voor de stad Rotterdam, maar ook voor het jeugdtheater in Nederland.’

Hofplein Rotterdam maakt sinds 1985 familievoorstellingen die worden gespeeld voor en door jongeren in de leeftijd van zes tot zesentwintig jaar. Het theater trekt jaarlijks ruim vijfenzestigduizend bezoekers. Op dit moment zijn vijfduizend kinderen en jongeren verbonden aan Hofplein. In een petitie gericht aan het College van B&W en de Gemeenteraad vraagt het jeugdtheater om steun in de strijd tegen de sluiting.