Jeugdtheater Hofplein heeft, samen met haar directe onderwijspartners LMC en het Albeda College, een Brandbrief aan de gemeenteraad en het college van Rotterdam gestuurd. Ze maken daarin de ingrijpende gevolgen van een voorgestelde subsidiekorting van € 660.000 inzichtelijk en vragen naar een oplossing.

In juni adviseerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) een jaarlijks subsidie van 950 duizend euro voor het jeugdtheater, bijna een halvering van de 1,78 miljoen die Hofplein in het huidige kunstenplan ontvangt. De raad waardeerde de ruime ervaring van Hofplein, maar vond de huidige organisatie te weinig toekomstbestendig en te zwaar. Na een second opinion door bureau Langefeld maakte het college daar in september 1.288.000 euro van, daarmee zou een Hofplein ‘met alles erop en eraan’ behouden kunnen worden. De korting van € 660.000 (ten opzichte van het aangevraagde bedrag van € 1.950.000) kan volgens de wethouder opgevangen worden door ‘maatregelen te nemen in de bedrijfsvoering’.

Dat is onjuist volgens de schrijvers van de brief. Ze menen dat er ook ‘hard gesneden zal moeten worden in de activiteiten waarvan kinderen en jongeren de dupe zijn’. Op jaarbasis zou dit onder meer 120 minder voorstellingen en 28.000 minder bezoekers betekenen. 1.700 kinderen verliezen hun plek op de jeugdtheaterschool.

Daarnaast stelt de brief dat door de voorgestelde bezuiniging de continuïteit van de leer-werk-omgeving van de Theaterhavo/VWO (THV) en de MBO Theaterschool in gevaar gebracht wordt. ‘De in Nederland unieke theatrale context tussen een theaterbedrijf, beroepsopleiding en middelbare school gaat verloren. De scholieren en studenten van deze opleidingen leren en werken nu midden in de praktijk van een theaterbedrijf.’

Zo’n 60 medewerkers zouden al in 2017 hun baan verliezen.

Op 24 november neemt de Rotterdamse Gemeenteraad een definitieve beslissing over de subsidieverdeling van het Cultuurplan 2017-2020.

Foto Ketelbinkie van Hofplein: Joke Schot