Het Symfonieorkest neemt wegens bezuinigingen afstand van het traditionele orkestmodel en zal tot het nieuwe kunstenplan in 2017 niet meer primair optreden in concertzalen. Met een mindering in speelbeurten en concerten in reguliere concertzalen reduceert het orkest de logistieke kosten en de zaalhuur. Hiermee hoopt het orkest zijn kwaliteit te kunnen behouden. 

Per direct zijn er symfonische concerten en cd-opnames geschrapt. Ook gaat het orkest alle beschikbare middelen inzetten om tegen lagere kosten en met minder risico meer zichtbaarheid te creëren. Zo worden de weggevallen concerturen opgevangen door bijvoorbeeld optredens te geven in verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en scholen.

In de afgelopen tien jaar heeft het orkest al meerdere maatregelen genomen om de cultuurbezuinigingen op te vangen. Het doel hierbij was de zichtbaarheid en het aantal activiteiten te vergroten. Dankzij deze inspanningen is het aantal bezoekers verdubbeld. Er is dus wel sprake van groei, maar deze is te traag ten opzichte van de bezuinigingen, zegt directeur Harm Mannak. Daarom heeft Het Symfonieorkest de eerder genoemde directe maatregelen genomen en richt het zich in de toekomst op minder dure producties en meer populaire formats.

De operaproducties van het orkest zullen wel worden voortgezet. Dit seizoen bracht Het Symfonieorkest de opera Don Giovannieen samenwerking tussen chef-dirigent Jan Willem de Vriend en regisseur Eva Buchmann.

Foto Don Giovanni – Het Symfonieorkest: Karel Zwaneveld