Het jeugdmuziektheatergezelschap Het Houten Huis wil het nieuwe jeugdgezelschap in de basisinfrastructuur van Groningen worden. Dit betekent het einde van Speeltheater Holland in Edam dat aan het einde van dit seizoen zou worden overgedragen aan Het Houten Huis.

Het Speeltheater Holland heeft naar eigen zeggen twee jaar met hart en ziel geïnvesteerd in Het Houten Huis en is overdonderd door deze mededeling. Het Houten Huis laat weten dat het met plezier de samenwerking is aangegaan maar dat het bestaan van Het Houten Huis in het kader van de bezuinigingen niet zeker is in Edam. De provincie Noord-Holland heeft aangegeven de komende jaren slechts de helft van de subsidie te geven en gezegd dat er na vier jaar niets meer wordt gegeven. Subsidie vanuit de provincie is belangrijk omdat de eventueel belangrijkste subsidiegever, het Fonds Podiumkunsten, als eis heeft dat er andere subsidiegevers zijn. Het gezelschap heeft al eerder een aanvraag bij het Fonds ingediend en ontvangt de uitslag begin augustus.

In het noorden van het land (Groningen, Friesland, Drenthe) is een plek voor jeugdtheater opengesteld nadat de Raad voor Cultuur een negatief advies uitbracht over de aanvraag van De Citadel. Het Houten Huis zegt door verschillende culturele instellingen in Groningen te zijn benaderd om, met hun ondersteuning, voor deze plek een aanvraag te doen. De subsidie voor een jeugdtheatergezelschap in de BIS staat vast en is enkel afhankelijk van kwaliteitseisen. Het Houten Huis heeft daarom besloten een aanvraag in te dienen: ‘Belangrijke redenen zijn dat er voor Het Houten Huis veel artistieke (groei)mogelijkheden in Groningen liggen en dat een BIS-gezelschap naast het produceren van voorstellingen een waardevolle maatschappelijke functie heeft.’

Speeltheater Holland heeft met een opzegtermijn van drie maanden per 1 juli de huur van het theater opgezegd en zal in september het pand waarin het is gehuisvest ontruimen en verlaten: ‘Daarmee is de droom om het theater in Edam te behouden en over te dragen finito.’ Het advies van het Fonds komt begin augustus en dat van Groningen half augustus. Het Speeltheater geeft aan daarop niet te kunnen wachten: ‘We kunnen niet ingaan op het verzoek van Het Houten Huis of wij, na een positief advies van het Fonds, nog veertien dagen willen wachten of Groningen voor hen wel positief uitvalt. Want als dat eventueel niet het geval is, willen zij toch nog het Speeltheater overnemen.’ Het Houten Huis is wel vrij om eigen onderhandelingen te starten met de gemeente.

Op 2 juli is Het Speeltheater begonnen met de serie Mysteries op Marken. Ook Het Houten Huis is hierbij betrokken. Het is de wens van Het Speeltheater Holland om op een professionele manier te blijven samenwerken. Het verrassingsfeest op 5 augustus wordt nu een afscheidsfeest: op die dag houdt sluit het theater in Edam zijn deuren. Stichting Speeltheater Holland gaat per 1 januari 2013 op kleinere schaal en zonder subsidie door als Speeltheater Holland Studio.

Foto: Adios (2010), Het Houten Huis & Speeltheater Holland Foto: Matthijs Mentink