Directeur Fonds Podiumkunsten Henriëtte Post heeft aangekondigd dat zij per 1 mei 2021 stopt. Zij heeft dan ruim dertien jaar leiding gegeven aan het landelijk cultuurfonds, dat een rijksbudget van 62 miljoen euro beschikbaar heeft.

Henriëtte Post (1956) kijkt terug op een bewogen en uitdagende tijd. ‘Het Fonds moet steeds in staat zijn om mee te bewegen met de ontwikkelingen in de sector én met de politieke verhoudingen.’ Maar met ‘ongelofelijk veel plezier’ heeft ze zich de afgelopen jaren ingezet voor een podiumkunstsector ‘die duurzaam van grote waarde en betekenis is voor de samenleving’. Dat het culturele leven door corona vrijwel stilligt, gaat haar aan het hart, maar ze ziet ook volop weerbaarheid en inventiviteit in de sector. ‘Dat geeft hoop en vertrouwen voor de toekomst.’

Post ziet de start van de nieuwe cultuurnotacyclus als een goed moment om het stokje door te geven aan een opvolger. ‘Er staat nu een bevlogen organisatie met veel deskundige medewerkers.’ De Raad van Toezicht start binnenkort de wervingsprocedure voor een nieuwe directeur.