Per 1 september wordt Henk Scholten, nu nog directeur van Theater Instituut Nederland, de nieuwe directeur van het Lucent Danstheater en de Dr Anton Philipszaal in Den Haag. Hij volgt dan interim directeur Dick van der Meer op. Scholten werkt sinds 2007 bij Theater Instituut Nederland, dat als gevolg van het cultuurbeleid van de huidige regering zijn deuren moet sluiten. Scholten heeft zich ingespannen om het Theater Instituut om te zetten in een Theatermuseum. De Raad voor Cultuur bracht daarover een negatief advies uit. Momenteel voert hij onderhandelingen met de Universiteit van Amsterdam om (een deel van ) de Mediatheek bij de universiteit onder te brengen. De internationale activiteiten van het TIN zullen worden ondergebracht bij het Bureau Promotie Podiumkunsten. Waar de museale collectie van het TIN naartoe gaat is nog niet bekend.

(foto: Jochem Jurgens)