De fractievoorzitter van GroenLinks, Jolande Sap, presenteerde zondag een alternatief plan voor de overheidsbezuinigingen. In deze ‘duurzame doorbraakagenda’, getiteld Hart voor de toekomst, zegt Sap de bezuinigingen op cultuur te willen terugdraaien. ‘Een vrijzinnige samenleving kan niet zonder een open cultuur van verschil en debat. Een bruisende culturele sector is daar een voorwaarde voor.’

GroenLinks maakt radicaal andere keuzes dan het kabinet om ‘een groen en duurzaam Nederland met gelijke kansen voor iedereen’ te bereiken. Cultuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde samenleving, stelt de partij. De cultuurbezuinigingen van het kabinet, zoals de btw-verhoging op podiumkunstkaarten, zorgen voor ‘een kaalslag die de toegankelijkheid heeft beperkt en het aanbod verschraalt’. GroenLinks wil het geld dat zij minder zouden bezuinigen op cultuur, opvangen door onder andere het afbouwen van de investeringen in fossiele brandstoffen, het beprijzen van vervuilende mobiliteit en het stoppen met de aanleg van nieuwe wegen.

Sap stelt in het alternatieve plan dat Nederland ‘een enorm potentieel [heeft] aan innovatieve, groene ondernemers, aan leergierige, ambitieuze studenten, aan deskundige, hardwerkende professionals in de publieke sector, aan creatieve, ondernemende vaklui. Dat potentieel moeten we de ruimte geven, niet afknijpen.’