Emio Greco en Pieter C. Scholten, directeuren van ICKamsterdam, zijn door de Franse minister van Cultuur Aurélie Filippetti benoemd tot artistieke directie van het Ballet National de Marseille. Greco en Scholten schreven op verzoek van het Franse ministerie een toekomstplan voor het gezelschap, dat na het vertrek van artistiek directeur Frédéric Flamand op zoek was naar een nieuwe richting.

Het plan dat Greco en Scholten indienden sluit aan bij de ambitie van ICKamsterdam, het Amsterdamse platform voor hedendaagse dans, om langdurige en gelijkwaardige samenwerkingen met andere Europese topinstellingen aan te gaan. ICKamsterdam en Ballet National de Marseille zullen onder leiding van Greco en Scholten twee onafhankelijke instellingen met behoud van hun missies in eigen land blijven, maar gaan tevens een intensieve samenwerking aan om te werken aan de opbouw van een innovatief hedendaags Europees ballet en aan grensoverschrijdende talentontwikkeling. ICKamsterdam is momenteel in overleg met zijn subsidiegevers Fonds Podiumkunsten en de gemeente Amsterdam over de wijze waarop de plannen kunnen worden verwezenlijkt.

Emio Greco en Pieter C. Scholten werken sinds 1995 samen aan het creëren van een nieuwe dansvorm. In 1996 begonnen ze na hun eerste werk Bianco het dansgezelschap Emio Greco|PC, waarmee ze tot 2001 internationaal succesvolle dansproducties maakten. In 2009 richtten ze het International Choreographic Arts Centre (ICKamsterdam) op, dat begin 2013 werd benoemd tot Stadsgezelschap Dans van Amsterdam. In 2012 werkte ICKamsterdam voor het eerst samen met het Ballet National de Marseille en in 2013 creëerden ze in opdracht van Marseille Aix-en-Provence, Culturele Hoofdstad van Europa, de solo L’etranger.

(Emio Greco en Pieter C. Scholten, foto: Alwin Poiana)