Het Grand Theatre in Groningen moet sluiten. De stichting Grand Theatre is failliet verklaard, waardoor de organisatie ophoudt te bestaan. Alle 22 medewerkers van het theater verliezen hun baan. Dit maakte Renée Waale, interim-manager van het Grand, op 18 maart bekend.

Volgens Waale kent het faillissement meerdere oorzaken. ‘De situatie is een optelsom van een te grote opdracht en te veel ambities voor het subsidiebedrag dat beschikbaar is gesteld door de gemeente Groningen. Ook was er een te rooskleurige verwachting voor wat betreft inkomsten en te weinig sturing op uitgaven. Dan gaat het heel snel glijden.’

Het faillissement treft ook andere partijen, doordat het theater niet in staat is de rekeningen te betalen. ‘Dat het daarbij ook gaat om een groot aantal zelfstandigen in de culturele sector, zoals individuele kunstenaars, theatergroepen en leveranciers en om onze partners zoals culturele organisaties en fondsen, maakt de situatie nog pijnlijker. We realiseren ons dat we onbedoeld anderen meetrekken in onze financiële malaise,’ zegt Waale op de website van het theater.

Vorige week wees de gemeente – subsidiënt sinds het wegvallen van de rijkssubsidie in 2013 – een verzoek om financiële steun af. Het theater vroeg om 207.000 euro om de organisatie tijd te geven een oplossing te vinden. Waale was voornemens van het theater een veel kleinere organisatie te maken met als focus talentontwikkeling, passend bij de ambitie van de stad Groningen en in nauwe samenwerking met een aantal culturele partners in Groningen.

Wat er met de accommodatie aan de Grote Markt gaat gebeuren is nog onduidelijk. De gemeente Groningen is hierover in gesprek met de eigenaar van het pand en een aantal culturele instellingen in de stad. Wel zegt Stichting Grote Markt 35, verhuurder van het Grand Theatre, het pand als theater te willen blijven verhuren.

Foto: Marco in ’t Veldt