‘I have come to know P.A.R.T.S. as a exceptional place, teaching exceptional dancers. And yet, they are also just a bunch of youngsters.’ Zo vertelt Delphine Hesters in de inleiding van de podcast Generation XIII, waarin zij vijf studenten aan de P.A.R.T.S. opleiding in Brussel volgt gedurende hun drie studiejaren, van 2019 tot 2022.

In zes afleveringen die elk een semester op school beslaan wordt het verhaal van de school en van de studenten verteld. Daarnaast is er per student een aflevering gemaakt waarin die vertelt over zijn of haar achtergrond. Momenteel zijn de eerste twee afleveringen (over het eerste schooljaar) en de achtergrondafleveringen te beluisteren. De derde en vierde  aflevering (over het tweede schooljaar) worden na de zomer van 2021 verwacht, de laatste twee afleveringen (over het derde schooljaar) worden verwacht in het najaar van 2022.

Kennismaken
De eerste aflevering begint langzaam en aftastend. Dit is voor een deel te wijten aan het advies dat Hesters de luisteraar geeft aan het begin van de eerste aflevering om eerst de vijf achtergrondafleveringen te beluisteren. Dit zijn mooie, soms zelfs aangrijpende, portretten van onze vijf hoofdpersonen. Bij het luisteren van de portretten valt vooral op dat de verschillen tussen de studenten eigenlijk niet zo heel groot zijn; het zijn uitzonderlijk getalenteerde en gepriviliseerde jonge mensen die hun weg naar een prestigieuze opleiding hebben gevonden. De enige die er echt uitspringt is Marllon uit Brazilië. Voor hem is dans niet de logische uitkomst van het leven, maar een uitvlucht uit de favela, een overlevingsstrategie. Het schrille contrast tussen hem en de andere studenten is veelzeggend en toont hoe ver de startposities van de studenten uit elkaar kunnen liggen.

Hoewel deze achtergrondafleveringen inhoudelijk zeker iets toevoegen, halen ze het tempo van de eerste aflevering nogal omlaag. Het duurt lang voordat je goed en wel op school bent en meegenomen wordt met het lief en leed dat de studenten met elkaar delen. Dit wordt nog versterkt doordat een eerste semester op een nieuwe school voornamelijk uit kennismaken en wennen bestaat. We horen de studenten binnenkomen en voorzichtig elkaar en de school aftasten. We horen welke lessen ze het leukst vinden en waar ze moeite mee hebben. Hoewel het onderhoudende observaties en gedachten zijn, krijg je als luisteraar toch het gevoel dat je nog naar een introductie luistert, en dat het echte verhaal nog moet beginnen.

Opwinding en teleurstelling
Gelukkig komt de podcast in de tweede aflevering echt op stoom. De studenten lijken meer gewend aan de school en aan de interviews die Hesters met ze houdt. Daardoor klinkt in het begin van de tweede aflevering duidelijk meer opwinding door, alsof de studenten langzaam beginnen te beseffen wat een big deal het is dat zij nu op P.A.R.T.S. zitten. Als luisteraar weet je echter nog iets wat de studenten op dat moment nog niet weten. Namelijk dat vanaf maart 2020 de coronacrisis uit zal breken en het leven op een dansopleiding drastisch zal veranderen.

Wanneer de coronacrisis in de wereld en op school om zich heen slaat neemt de podcast dan ook een dramatische wending. In dit deel betalen de langzame eerste aflevering en de achtergrondafleveringen zich dubbel terug. Het feit dat we de achtergronden en eerste gedachten bij de studenten kennen zorgt er namelijk voor dat we nu meteen in het drama van de crisis kunnen onderdompelen. Veel elementen die eerder onbelangrijk leken worden door de crisis op scherp gezet en krijgen nieuwe betekenis.

Daarmee worden de problemen en gedachten van deze uitzonderlijke jonge mensen opeens een stuk universeler van aard. Doordat zij van over de hele wereld komen en een uitzonderlijk fysieke studie beoefenen zijn zij de perfecte snelkookpan waarin alle coronaproblemen uitvergroot terug te zien zijn. De studenten krijgen te maken met rouw, gevoelde afstand en logistieke problemen zoals tijdzones. Een van de studenten vat de verrassing en het gevoel van de crisis treffend samen: who would have thought we couldn’t touch anymore?

Wat in dit deel van de podcast opvalt is dat Hesters zelf relatief weinig aan het woord komt. Ze leidt in en sluit af, maar geeft tussendoor relatief weinig duiding. Het zorgt voor een podcast waarin het verhaal echt door de studenten wordt verteld en waarin veel duiding aan de luisteraar wordt overgelaten. Hesters lijkt het belangrijk te hebben gevonden het eigenaarschap van het verhaal bij de studenten te laten, maar vooral wanneer er grotere paralellen en vraagstukken in het spel komen was het prettig geweest iets meer door Hesters te worden meegenomen.

De lange adem
We hebben kennis gemaakt met een generatie waarvan wij nu al weten dat ze nog veel te wachten staat. We hebben nu de eerste schok van de coronacrisis gezien, maar weten dat die nog lang zal aanhouden. Vooral de tweede aflevering van Generation XIII smaakt naar meer verhalen van deze uitzonderlijke youngsters in coronatijd.

De podcast Generation XIII is onder meer te luisteren via Buzzsprout.