De Zuid-Afrikaanse theatermaker Rob Murray, die Anneke Jansen zou opvolgen als algemeen en artistiek coördinator van het Amsterdam Fringe Festival, krijgt geen vergunning om in Nederland te komen werken. 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst acht niet bewezen dat binnen de Europese grenzen geen kandidaten van gelijke geschiktheid te vinden zijn, of niet als zodanig kunnen worden opgeleid. De IND vindt daarnaast dat ‘niet gebleken is dat met de aanwezigheid van de vreemdeling (Murray) een Nederlands belang is gediend’.

Murray is sinds 1 januari werkzaam voor het Fringe vanuit Zuid-Afrika. Zijn plannen voor het aankomende festival, dat plaatsvindt van 1 tot met 11 september, worden alsnog uitgevoerd. Ook blijft Murray vanuit Zuid-Afrika betrokken bij de samenstelling van het programma, dat door algemeen directeur Jeffrey Meulman en het Fringe-team wordt gerealiseerd.

Voor de samenstelling van het team in het nieuwe kunstenplan wacht Meulman eerst de subsidieverdeling van het Fonds Podiumkunsten in augustus af.

Foto Rob Murray: Polle B. Willemsen