De interne crisis binnen KAF (Kunstencentrum Almere Flevoland) wordt niet nader onderzocht. De oppositiepartijen in de Almeerse gemeenteraad dienden hiertoe een motie in, maar deze werd op 11 juni jl. na stemming in de gemeenteraad verworpen door coalitiepartner D66. Diezelfde avond werd bekend dat D66 de nieuwe burgemeester van Almere levert. De partij wil wel een breder onderzoek naar de gehele gang van zaken de afgelopen vier jaar. 

De Schouwburg Almere en educatie-instelling De Kunstlinie betrokken in 2007 een nieuw pand aan het Weerwater in Almere, dat voor 72 miljoen euro werd opgeleverd. In april 2011 moesten de educatie-activiteiten  worden gestaakt vanwege de cultuurbezuinigingen. De Kunstlinie verliet het pand, wat een periode van gedeeltelijke leegstand veroorzaakte.

In 2013 werd de nieuwe invulling van het deels leegstaande gebouw gepresenteerd: onder de noemer Hectare Cultuur werd een aantal Almeerse cultuurinstellingen samengevoegd, waaronder de Schouwburg Almere. Onderdeel van dit plan was een verbouwing van het pand van 1,5 miljoen euro.

In februari 2014 trad Jeroen van de Wiel aan als nieuwe directeur van Schouwburg Almere. Een jaar later, in februari 2015, bleek dat de verbouwing geen 1,5 miljoen maar 3,5 miljoen euro zou gaan kosten. Het plan Hectare Cultuur was omgebouwd en kreeg een nieuwe naam: Kunstlinie Almere Flevoland (KAF), waarin theater, architectuur, kunst, eten en drinken werden samengebracht in de afdelingen Theater, Expo, Academie en Citylounge. Een reorganisatie bleek nodig en de realisatie werd opgeschoven van 2016 naar 2018.

Ondanks de hogere kosten en kritisch beraad stemde de gemeenteraad met de verbouwing in, ‘met het oog op het belang van de cultuursector’, aldus D66 Almere. Een motie van D66 om een rekenkameronderzoek naar de gang van zaken vanaf Kunstlinie 2012 tot aan KAF 2015 te voeren werd door de gehele raad op D66 na verworpen.

Vorige maand werden interne documenten openbaar gemaakt waaruit bleek dat de schouwburg met grote interne problemen kampt. Zes van zeven leden van het managementteam, onder wie de verantwoordelijke voor de inhoudelijke visie en het organisatieplan, zegden het vertrouwen in directeur Van de Wiel op. Ondanks herhaalde verzoeken om zijn visie op de interne samenwerking, een financieel plan en een sponsor- en fondsenwervingsplan aan te leveren, bleef een actueel overkoepelend beleid uit, aldus het management. Hierdoor meenden zij hun werkzaamheden niet te kunnen voortzetten en zegden ze het vertrouwen op.

De Raad van Toezicht zag echter geen reden om te twijfelen aan het door Van de Wiel gevoerde beleid. De Raad wil zijn beslissing ‘gezien de lopende procedures’ niet verder toelichten. Ook Van de Wiel is niet bereikbaar voor commentaar. De desbetreffende projectleiders mogen niet met de pers praten.

De Almeerse cultuurwethouder Huis blijft Van de Wiel steunen en ziet geen gevaar voor de plannen voor KAF. ‘Mijn indruk van de Raad van Toezicht was dat die er bovenop zit en volledig in control is’, zei hij in de gemeenteraad op 28 mei jl. Wel verzekert hij dat de recent beschikbaar gestelde financiering voor de verbouwing niet gebruikt mag worden voor eventuele afkoopsommen van het personeel.