In de Utrechtse Sint Willibrorduskerk worden voorlopig geen eucharistievieringen meer gehouden. Dat heeft het kerkbestuur besloten naar aanleiding van de voorstelling De uitvaart van Dries Verhoeven. In de voorstelling, die onderdeel uitmaakt van het SPRING Performing Arts Festival, wordt dagelijks een verlies in de maatschappij (het maatschappelijk draagvlak voor kunst, privacy, de verzorgingsstaat) ten grave gedragen. Voorafgaand aan de teraardebestelling houdt Verhoeven een theatrale mis in de kerk.

In een verklaring stelt het Sint Willibrord Apostolaat, de stichting die de vieringen in de kerk verzorgt, dat de voorstelling van Verhoeven ‘ontegenzeggelijk een ontwijdend karakter’ heeft. De stichting laat weten dat de Willibrorduskerk op dit moment niet meer te gebruiken is voor de eredienst. Het is nog onduidelijk hoe definitief deze beslissing is. Voorzitter en pastoor Harry van der Vegt zegt dat de kerkgemeenschap serieus overweegt het gebouw permanent in de ban te doen. Het kerkbestuur zal daar later deze week over vergaderen.

Al vanaf het begin waren het kerkbestuur en de daarbij horende rooms-katholieke gemeenschap niet blij met de voorstelling. De eigenaar van het gebouw liet zich echter niet op andere gedachten brengen. Leden van de kerkgemeenschap stonden tijdens de première met rozenkransen voor hun kerk, om de bezoekers van de voorstelling te zuiveren.

SPRING betreurt de commotie ten zeerste. ‘Omdat we niemand een plek willen ontnemen die hen dierbaar is en juist omdat de voorstelling een uitnodiging is om te reflecteren op gemeenschappelijke waarden (die verloren lijken te gaan), betreuren we deze mogelijke uitkomst.’ Wel staat het festival achter de inhoud van De uitvaart en noemt het deze passend bij het karakter van het festival. ‘Ook onderschrijven we de zorgvuldigheid die betracht is door Dries Verhoeven om de locatie respectvol tegemoet te treden. Gezamenlijk hebben we veelvuldig overleg gevoerd met de verhurende stichting over vorm en inhoud.’

Dries Verhoeven reageerde in een ingezonden brief op de commotie. Hierin toont hij zich begripvol, maar vraagt hij de kerkgemeenschap ook aan wie een kerkgebouw toekomt op momenten dat er geen kerkmissen plaatsvinden. Hij roept het Apostolaat en andere geïnteresseerden op om op een publieke plek tijdens het SPRING Festival over de wenselijkheid van dit soort projecten in een kerkgebouw in gesprek te gaan.

De voorstelling, die eindigt met koffie en cake in de foyer van de Utrechtse Stadsschouwburg, is nog tot 24 mei te zien op het SPRING Performing Arts Festival.

(De Sint Willibrorduskerk tijdens De uitvaart, foto: Willem Populier)