Er zijn geen coronabesmettingen gemeld naar aanleiding van het Fieldlab Evenement met cabaretier Guido Weijers op 20 februari, waarbij 500 toeschouwers samen kwamen in het Beatrix Theater in Utrecht. 79 procent van de bezoekers meldde zich vijf dagen later voor de geadviseerde controletest. De voorstelling was onderdeel van een serie proefevenementen, waarmee Fieldlab onderzoekt hoe grootschalige evenementen zo veilig mogelijk kunnen plaatsvinden.

Bij binnenkomst in het Beatrix Theater moesten alle 500 bezoekers een negatieve coronatest overhandigen en een temperatuurmeting ondergaan. Twee dagen voor het evenementen hebben alle deelnemers zich laten testen bij speciaal voor het evenement ingerichte testlocaties in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven. Daaruit kwamen 5 positieve gevallen naar voren, die als gevolg daarvan geen bezoek konden brengen aan het evenement. Een aantal toeschouwers onderging bovendien voorafgaand aan de voorstelling ter plekke nog een sneltest.

Waarom 21 procent zich vijf dagen na de voorstelling niet heeft gemeld voor de tweede test, is niet bekend. Ongetwijfeld speelt mee dat je de test alleen op donderdagmiddag kon laten afnemen en bovendien weer op een beperkt aantal locaties in het land (voor de Utrechters gold daarbij dat ze, in tegenstelling tot de eerste test, niet in de stad zelf terecht konden maar in Maarssen). Minister Hugo de Jonge noemt het ‘teleurstellend’ dat ruim 20 procent zich niet aan de controletest gecommitteerd heeft en stelt dat de effectiviteit van het onderzoek daarmee in het geding komt.

Fieldlab-hoofdonderzoeker Andreas Voss is juist tevreden met de opkomst bij de tweede test. ‘Je mag al voorzichtig concluderen dat de bereidheid voor die tweede test groot is te noemen.’ Volgens hem is de controletest uitsluitend opgenomen om mogelijke verspreiding via een besmettelijke deelnemer te verlagen en heeft de opkomst geen effect op de resultaten. ‘Alle fieldlabs-resultaten zijn op basis van contacten, gedrag en risicoberekeningen. We doen dus een gedragsonderzoek en zijn onder meer geïnteresseerd in onderlinge contactmomenten en contactduur tijdens de evenementen. Die data die we nu verzamelen, boeten niet in aan kracht.’ 

Tim Boersma, woordvoerder van Fieldlab, benadrukt dat het geen medisch onderzoek, maar een gedragsonderzoek betrof. Volgens hem schept Hugo de Jonge met zijn uitlatingen verwarring. ‘De twee testen en de conclusies van het onderzoek staan niet met elkaar in verbinding.’ Het evenement is expliciet niet bedoeld om de verspreidingsrisico’s van het virus in kaart te brengen, maar om de luchtkwaliteit, gedrag en bezoekersstromen tijdens een voorstellingsbezoek te analyseren. De pcr-test staat verder los van de resultaten van het onderzoek. Volgens Boersma is het niet aan de orde om naar aanleiding van deze resultaten de testmogelijkheden rondom de pilots te verruimen.

Tijdens de voorstelling is op verschillende plekken in het theater de luchtkwaliteit gemeten, en droegen alle toeschouwers een sensor om de gedragsstromen tijdens het bezoek in kaart te kunnen brengen. Op dit moment is Fieldlab bezig met de data-verzameling, dat binnen drie weken naar het Outbreak Management Team gaat. Dat maakt op basis daarvan een advies aan het kabinet, dat weer drie weken de tijd heeft om daarna te kijken. Idealiter zou er binnen 7 weken een besluit genomen moeten worden aan de hand van de onderzoeksresultaten: dat kan variëren van een aanpassing in de routekaart tot een verzoek om meer fieldlabs.

Foto: Sander Janssens