Een van de afspraken in het Lenteakkoord is het per 2013 afschaffen van het belastingvoordeel op cultureel beleggen.

Eind mei ontvingen culturele instellingen nog een brief van staatssecretaris voor Cultuur Halbe Zijlstra waarin hij stelt dat de geefcultuur in Nederland moet worden gestimuleerd. Een van de manieren die Zijlstra oppert is het onder de aandacht brengen van fiscale voordelen.

Zijlstra heeft onderzoeksbureau TNS/NIPO en experts van de Werkgroep Filantropische Studies gevraagd de bezoekers van kunst en cultuur in kaart te brengen en te onderzoeken in hoeverre zij bereid zijn aan de kunsten te geven. De bezoeker die daartoe bereid is, is overwegend 55+ of komt uit een hoge sociale klasse. Uit het onderzoek blijkt ook dat als het culturele instellingen lukt om fiscale voordelen onder de aandacht van deze groepen te brengen dit tot meer giften leidt.

In het Lenteakkoord is nu opgenomen dat de fiscale voordelen op cultureel, sociaal-ethisch beleggen vanaf 2013 worden stopgezet. Nu kunnen mensen bijvoorbeeld bij de Triodos Bank beleggen in een cultuurfonds tegen een fiscaal voordeel van 1,9 procent. Vanaf 2013 zou dit al tot 1,2 procent worden verlaagd. Het Lenteakkoord heeft dit voordeel geheel van de baan geveegd omdat het ministerie van Financiën zegt te streven naar een eenvoudiger belastingheffing. Het afschaffen van dit fiscale voordeel lijkt haaks te staan op wat Zijlstra in zijn brief zegt: ‘Het kabinet ondersteunt de beweging van de cultuursector om te komen tot een bredere financieringsmix met onder meer de Geefwet en het convenant met de filantropische sector.’

Erik Holterhues, hoofd kunst en cultuur van Triodos, zei tegen de Volkskrant dat op deze manier het kind met het badwater wordt weggegooid. ‘Het kabinet wil ondernemerschap steunen, maar schaft een maatregel af die daarbij helpt. De Geefwet wordt zo uitgekleed. De bonus op het verwerven van eigen inkomsten is afgeschaft, cultuurinstellingen mogen nog steeds maar weinig eigen vermogen hebben en nu wordt dit relatief goedkope belastingvoordeel stopgezet.’

Holterhues is van plan de partijen van het Lenteakkoord duidelijk te maken dat het afschaffen van dit belastingvoordeel een vergissing is.