De Geefwet, die belastingvoordeel voor giften aan culturele instellingen mogelijk maakt, wordt tot en met 2017 verlengd. Dit is een jaar langer dan het ministerie van Financiën in 2012 had aangekondigd. Staatssecretaris Weekers van Financiën en minister Bussemaker van Cultuur hebben dit 19 maart jl. bekendgemaakt.

De Geefwet is sinds 1 januari 2012 van kracht. De fiscale aftrek geldt zowel voor particulieren als bedrijven die geld geven aan theaters, muziekgezelschappen, musea of andere culturele instellingen. Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling levert hiermee  extra voordeel op in de inkomstenbelasting. Particulieren die een schenking aan een culturele instelling doen mogen het bedrag in hun belastingaangifte met vijfentwintig procent verhogen tot een bedrag van 650 euro. Voor bedrijven geldt een verhoging van vijftig procent tot een bedrag van 625 euro.

Het gebruik van deze zogenoemde multiplier is volgens minister Bussemaker met een jaar verlengd omdat giften het fundament van een culturele instelling zijn. ‘De extra aftrek is hier een mooie stimulans voor,’ aldus de minister. Ze hoopt dat de maatregel zorgt voor extra giften aan de culturele sector.