De betaling van 925 miljoen euro van de overheid aan de private stichting Open Nederland voor de organisatie van sneltesten bij evenementen, is ‘hoogst ongebruikelijk, niet transparant’. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Er ontbreekt volgens het journalistieke platform toezicht op de besteding van het geld en de opdracht aan de stichting had aanbesteed moeten worden. 

Het Ministerie van VWS heeft Open Nederland gevraagd om op korte termijn weer bezoek aan theater, musea of andere evenementen mogelijk te maken. De stichting krijgt de 925 miljoen euro voor het opzetten van een landelijke testinfrastructuur en de aansluiting op de Corona-app.

Follow the Money ontdekte dat de stichting volledig naar eigen inzicht kan bepalen hoe het geld precies wordt besteed. De stichtingbestuurders mogen onder meer hun eigen beloning bepalen. Daarnaast had de opdracht volgens de Aanbestedingswet openbaar aanbesteed moeten worden. Dat dat niet gebeurt is, is in strijd met de wet.

Ook is het volgens het platform onduidelijk hoe de overheid grip houdt op de besteding van het geld. ‘De stichting heeft geen raad van toezicht, zo blijkt uit het Handelsregister. In de statuten is ook niets te vinden over transparantie, verantwoording, externe communicatie of eisen aan de besteding van gelden. Er is geen verplichting tot boekencontrole door een externe accountant. Als het bestuur besluit de stichting op te heffen, dan kan het bestuur zelf beschikken over de resterende gelden. Er is geen statutaire verplichting om het geld aan VWS terug te storten.’

De opdrachtbrief aan de stichting zou meer duidelijkheid moeten bieden over de afspraken die het ministerie van VWS met de stichting heeft gemaakt, maar die is niet openbaar. VWS en de stichting Open Nederland weigerden tot op heden vragen van Follow the Money te beantwoorden.