Vier Friese fondsen hebben samen het Frysk Blockbuster Fonds opgericht om grote theater- en museumevenementen in de provincie Friesland te stimuleren. Het fonds is nadrukkelijk bedoeld voor producenten en organisaties uit het hele land, mits het evenement in Friesland plaatsvindt.

Het Frysk Blockbuster Fonds is een gezamenlijk initiatief van de stichtingen FB Oranjewoud, Ondernemersfonds Leeuwarden, Ir. Abe Bonnema en het Old Burger Weeshuis. Samen willen ze meer grootschalige culturele publieksevenementen (mede) in Leeuwarden of elders in de provincie mogelijk maken, die een landelijke uitstraling hebben en veel bezoekers trekken. Voor zulke ambitieuze cultuurprojecten zijn bij de opstart vaak forse investeringen nodig, waarvoor geldschieters lastig te vinden zijn.

Voor zowel de theater- als de museumsector stellen de stichtingen een half miljoen euro aan voorfinanciering beschikbaar. Het fonds heeft een zogenoemd ‘revolverend karakter’, wat betekent dat de aflossingen steeds opnieuw worden gebruikt. De voorfinancieringen hebben dus het karakter van een lening. Het fonds gaat uit van blockbusters die een succes worden en waar bij de uitvoering voldoende middelen vrijkomen om de lening terug te betalen.

Voor de organisatie en het beoordelen van aanvragen zijn naast Fred Tuininga als voorzitter Theaterfonds en Siart Smit als voorzitter Museumfonds, Berber van Oyen, John Bonnema, Annabelle Birnie, Jos Thie en Carlo Segers als bestuur benoemd.

Foto: De opening van de Culturele Hoofdstad in Leeuwarden.