Het Fonds Podiumkunsten gaat podiumkunstenvouchers uitdelen aan maatschappelijke organisaties. Met deze vouchers kunnen de organisaties opdrachten verlenen aan podiumkunstenaars om nieuw werk te maken of uit te voeren, passend binnen de geldende coronamaatregelen.

Voor de nieuwe voucherregeling werkt het Fonds samen met vier maatschappelijke partners: Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, De Zonnebloem, Jantje Beton en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Zij kunnen samen 100 vouchers ter waarde van 5000 euro inzetten om aan een professionele podiumkunstenaar een opdracht te geven voor een kleinschalige uitvoering. Dit kan bijvoorbeeld een verjaardag zijn, een afscheidsfeest of om iemand in het zonnetje te zetten.

Met dit initiatief wil het Fonds zichtbaar maken wat professionele kunstenaars kunnen betekenen voor maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd komen podiumkunstenaars aan het werk in een periode waarin werkgelegenheid onder druk staat.

Foto: I don’t want to be an individual on my own van Genevieve Murphy, Bas de Brouwer