Het Fonds Podiumkunsten kent ruim 45 miljoen euro toe om podia, gezelschappen, ensembles en festivals tegemoet te komen in de coronacrisis. Ruim 23 miljoen euro gaat naar de podia en 22 miljoen euro wordt toegekend aan meerjarig gesubsidieerde gezelschappen, ensembles en festivals. Het bedrag maakt onderdeel uit van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector covid-19, het steunpakket van 300 miljoen euro dat het kabinet in april beschikbaar stelde aan de culturele sector.

Het maximale bedrag van 29 miljoen euro dat het FPK voor ondersteuning van de podia had gereserveerd, is daarmee niet volledig benut. Het fonds geeft als redenen aan dat er minder is aangevraagd dan er beschikbaar was (er werd ruim 26 miljoen euro aangevraagd door 112 instellingen; 96 aanvragen werden gehonoreerd), een aantal aanvragers niet aan de gestelde voorwaarden voldeed en de financiering door gemeente of provincie lager uitviel. Een van de voorwaarden om aanspraak te maken op de regeling, was dat de gemeente of de provincie het toegekende bedrag ten minste zou verdubbelen.

Het overgebleven geld wordt nu verdeeld onder een grotere groep podia, om bij te dragen aan de financiële risico’s die het opstarten van de programmering met zich meebrengt. Eerder al had het FPK 3,25 miljoen euro bovenop het reguliere budget hiervoor vrijgemaakt. Het fonds maakt hier binnenkort meer over bekend.