Het Fonds Podiumkunsten, Fonds 21 en VSBfonds hebben samen een begrotingsformat voor subsidieaanvragen binnen de podiumkunsten ontwikkeld. De samenwerking moet leiden tot minder administratieve lasten voor aanvragende organisaties.

Bij het invullen van een subsidieaanvraag kan bij de drie deelnemende fondsen nu hetzelfde begrotingsformat worden gebruikt. Naast eenduidigheid, willen de fondsen met het nieuwe format ook steun bieden bij het maken van een begroting door voorgeprogrammeerde indelingen in kostensoorten, ingebouwde formules en uitklapvelden. De begroting bevat zowel de kosten als de baten. Een apart dekkingsplan hoeft dus niet meer te worden ingediend.

Opvallend aan de samenwerking is dat er zowel publieke (Fonds Podiumkunsten) als private partners (Fonds 21 en VSBfonds) deelnemen. Het begrotingsformat voor podiumkunsten is per direct digitaal beschikbaar via de websites van de drie deelnemende fondsen. Bij het Fonds Podiumkunsten geldt het begrotingsformat vooralsnog alleen voor productiesubsidies.