De Noorderlingen, Podium Bloos en het Black Heritage Festival krijgen voor het eerst structurele steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Gisteren maakte het fonds zijn subsidietoekenningen bekend voor de periode 2021-2024. Holland Dance Festival verliest de subsidie voor zijn inclusieve dansprojecten.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt projecten die ‘het meedoen aan cultuur in de vrije tijd’ bevorderen. Voor deze ronde vierjarige subsidies behandelende het fonds 54 aanvragen, waarvan 34 werden toegekend. Het beschikbare budget was 16,8 miljoen euro. 14 gehonoreerde plannen komen van nieuwe aanvragers.

Cultuurinstellingen konden steun aanvragen voor participatieprojecten bij drie regelingen: Talentontwikkeling (‘voor een eigentijds talentontwikkelingsprogramma binnen actieve cultuurparticipatie’), Kunstfestivals (‘voor een in Nederland georganiseerd (inter)nationaal kunstfestival, gericht op kunstbeoefening in de vrije tijd’) en Erfgoedmanifestaties.

In de regeling Talentontwikkeling krijgen De Coöperatie, De Noorderlingen, Huis der Kunsten, Podium Bloos, Urban House Groningen, Factorium Podiumkunsten, Theaterschip en Theaterwerkplaats Tiuri voor het eerst subsidie. De steun voor projecten van De Gasten, Theater Na de Dam, Garage TDI, Solid Ground, House of Urban Arts en DOX wordt met vier jaar verlengd.

Het Rotterdams Wijktheater (International Community Arts Festival), The Notorious IBE  en nieuwkomer ZID Theater (ExploreZ) krijgen geld uit de regeling Kunstfestivals. Het Holland Dance Festival verliest zijn subsidie van € 540.000 per jaar. De dansbiënnale had aangevraagd voor zijn programma ‘Holland Dance Festival in de Maatschappij’, waarmee het onder meer verschillende doelgroepen duurzaam in beweging wil krijgen. De commissie vond de ingediende plannen te summier en weinig concreet uitgewerkt. Het festival krijgt voor de komende periode nog wel geld van het Fonds Podiumkunsten (350.000 euro) en Den Haag (581.000 euro). Daarnaast ondersteunt Stichting Doen het festival.

In de categorie Erfgoed krijgt Untold jaarlijks 200.000 euro voor de organisatie van het Black Heritage Festival, waar professionele en amateurbeoefenaars van podiumkunsten en erfgoedspecialisten bij elkaar komen voor inspiratie en kennisuitwisseling over Afrikaans immaterieel erfgoed.

Foto: Think van DOX, Kamerich & Budwilowitz EYES2.