Het Fonds Podiumkunsten gaat voor de subsidie aan Dutch Performing Arts, de internationale afdeling van Promotie Podiumkunsten, vaststellen welke activiteiten er al hebben plaatsgevonden en welke activiteiten er gepland staan. De subsidie zal daarna worden stopgezet. Het fonds is voornemens het gat op te vullen dat door het wegvallen van Promotie Podiumkunsten in de collectieve marketing van Nederlandse podiumkunsten in het buitenland wordt geslagen.

Henriëtte Post, directeur-bestuurder van Fonds Podiumkunsten, benadrukt dat het fonds blij is dat Promotie Podiumkunsten niet failliet is verklaard, zodat er geen sprake is van verlies aan subsidiegeld. Het fonds bekijkt momenteel welke nieuwe partij de internationale promotie van de podiumkunsten op zich zou kunnen nemen. Mogelijk gaat het fonds een of meerdere organisaties voor deze opdracht benaderen.

Post heeft de intentie om een aantal lopende en voorgenomen activiteiten af te laten maken door het personeel van Promotie Podiumkunsten. Echter kunnen niet alle 3,5 fte die de afdeling internationale promotie daar momenteel telt worden meegenomen. Wel is Post voornemens drie inhoudelijke medewerkers een tijdelijk contract tot juni 2014 bij het fonds aan te bieden.

Voor het internationale bezoekersprogramma, dat ook door Dutch Performing Arts wordt uitgevoerd, heeft het Fonds Podiumkunsten een subsidieaanvraag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken ingediend. Het fonds verzoekt daarin de subsidie die Promotie Podiumkunsten hiervoor ontvangt naar hem over te hevelen. Indien het ministerie hiermee akkoord gaat worden deze taken door medewerkers van het Fonds Podiumkunsten overgenomen.

Het is niet de bedoeling dat internationale promotie een permanent onderdeel van het Fonds Podiumkunsten gaat worden, benadrukt Post. Dit zou de aanvraag van andere groepen die zich met internationalisering en internationale promotie bezighouden in de weg kunnen zitten.

Na de sluiting van het Theater Instituut Nederland werd de internationale promotie van de Nederlandse podiumkunsten overgedragen aan Promotie Podiumkunsten, ondersteund met subsidie van het Fonds Podiumkunsten en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Onlangs werd bekend dat Promotie Podiumkunsten vanaf 1 oktober de deuren zal moeten sluiten.

Foto: Teska Overbeeke