Het Fonds Podiumkunsten heeft de subsidieaanvragen van 42 theater- en concertzalen gehonoreerd binnen de Reguliere Programmering Theater- en Concertzalen (SRP). Voor 2016 en 2017 is een budget van 3,2 miljoen euro beschikbaar. 

De regeling is verdeeld in drie groepen: concertzalen (18), grote theaterzalen (17) en kleine theaterzalen (7). Het budget is verdeeld op basis van een lumpsumberekening, waarbij het subsidiebedrag per podium is vastgesteld aan de hand van het aantal professionele uitvoeringen in 2014.

Bij de beoordeling werd gekeken naar de artistieke positie en de publieksfunctie van de aanvrager, de inbedding in de omgeving en naar de bijdrage die een aanvrager met zijn programmering levert aan de geografische spreiding en pluriformiteit.

Op een landkaart toont het fonds hoe de behandelde en gehonoreerde aanvragen over Nederland zijn verspreid. Hierop is te zien dat de provincies Zeeland, Drenthe en Flevoland geen subsidie ontvangen: de aanvraag uit Flevoland is niet gehonoreerd, die uit Zeeland is niet in behandeling genomen omdat deze onvoldoende aan de criteria voldeed, en vanuit Drenthe is geen aanvraag ingediend.

Foto: Stadsschouwburg en De Vereeniging, Nijmegen (gehonoreerd in de categorie grote theaterzalen)