In Den Haag heeft Floris van Delft vanmiddag de Erik Vos Prijs 2016 overhandigd gekregen. Hij kreeg de prijs uit handen van Erik Vos na afloop van de voorstelling Het verhaal van Hester in Theater aan het Spui. Van Delft krijgt de prijs voor ‘een makerschap dat zich niet zoveel gelegen laat liggen aan de kleine kringen van het theater en des te meer aan de grote wereld daarbuiten.’

Floris van Delft (1976) studeerde in 2004 af van de regieopleiding in Amsterdam. Recent werkte hij onder meer voor Peergroup, Maas en Likeminds. In 2015 sprak hij de Staat van het Jeugdtheater uit. De jury prijst zijn grote productiviteit het feit dat hij ‘op geen enkele manier cynisch of vooringenomen staat ten opzichte van de wereld om hem heen. Waar vele kunstenaars lijken te verkrampen in hun verhouding met het onrecht en de tegenspraken in onze samenleving, zijn die voor Floris van Delft juist de natuurlijke bronnen voor zijn theater. Open en zonder terughoudendheid maakt hij theater over de wezenlijke thema’s van deze tijd. (…) Van Delft is een regisseur die geëngageerd, warmbloedig en oprecht het theater niet als doel ziet, maar als een uniek middel om bij te dragen aan de versterking en verfijning van het sociaal weefsel in stad en land,’

De Erik Vos Prijs bestaat sinds 1997, en werd opgericht naar aanleiding van het afscheid van Erik Vos als artistiek leider van Toneelgroep De Appel. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt, de winnaar krijgt vijfduizend euro. Recente winnaars waren Laura van Dolron, Susanne Kennedy, Alexandra Broeder en Sarah Moeremans.