Als bezoekers zich vooraf laten testen, kunnen de theaters weer open. Ook als de besmettingsgraad nog hoog is kan theaterbezoek veilig doorgang vinden, met een zaalcapaciteit van (ten minste) vijftig procent, maar zonder inachtneming van de anderhalve meter afstand. Dat zegt Fieldlab Evenementen, de organisatie die namens de overheid onderzoekt hoe grootschalige evenementen zo veilig mogelijk kunnen plaatsvinden in coronatijd.

Uit de eerste Fieldlab-onderzoeken – een zakelijk congres en een theatervoorstelling van Guido Weijers, die beide in februari in het Beatrix Theater in Utrecht plaatsvonden – blijkt dat de kans om tijdens een theaterbezoek een coronabesmetting op te lopen niet groter is dan thuis, mits er in het theater maatregelen worden getroffen en iedereen zich vooraf laat testen. Bezoekers hoeven onderling geen afstand te houden, maar moeten bij verplaatsing wel een mondkapje dragen. Ook moet er goede ventilatie in het pand aanwezig zijn. ‘De fieldlabs laten zien dat het risico op besmetting enorm omlaag gaat doordat er getest wordt en ook doordat mensen op een vaste plek zitten en een masker dragen. Dat scheelt aanzienlijk’, zegt hoofdonderzoek Andreas Voss in Trouw. Het Outbreak Management Team is vrijdag op de hoogte gesteld van de onderzoeksresultaten.

Tijdens de Fieldlab-evenementen in het Beatrix Theater kregen de (negatief geteste) bezoekers bij binnenkomst een sensor, waardoor de bezoekersstromen in kaart konden worden gebracht. Het aantal ‘risicovolle contacten’ (langer dan vijftien minuten binnen een afstand van anderhalve meter) bleek relatief beperkt – zeker tijdens het evenement met Guido Weijers, waar bezoekers werden aangemoedigd om vooraf en na afloop niet in de foyer te blijven maar rechtstreeks naar hun plek te gaan.

Tijdens de voorstelling van Weijers werd het publiek in drie ‘bubbels’ verdeeld, die elk met andere voorwaarden en privileges te maken kregen. Een groep hoefde geen mondkapje te dragen maar mocht in de pauze de zaal niet verlaten, een tweede groep zat in tweetallen op afstand van andere duo’s en tussen spatschermen en een laatste groep zat zonder afstand maar met mondkapje naast elkaar. Tijdens de voorstelling werd de luchtkwaliteit in alle groepen gemeten; de grenswaarde van te weinig ventilatie werd nergens bereikt. Het effect van spatschermen en mondkapjes is (nog) niet gemeten.

Pilot sneltesten
Van 13 tot en met 21 april openen 43 theaters en concertzalen in Nederland hun deuren in het kader van een pilot met sneltesten voorafgaand aan een theaterbezoek (met inachtneming van de anderhalve meter afstand, in tegenstelling tot de Fieldlabs). Deze sneltesten (antigeentesten) zijn minder betrouwbaar dan de pcr-test die de bezoekers voorafgaand aan de Fieldlab-evenementen moesten ondergaan. Het voordeel is dat je ze op kortere termijn kan inzetten, stelt Voss in Trouw. De pcr-test moest twee dagen voorafgaand aan het evenement worden afgenomen, bij de sneltesten die komende weken bij de pilot gebruikt worden, krijgen bezoekers binnen een uur resultaat. Die kunnen dus op dezelfde dag nog worden afgenomen. Dat mag overigens ook eerder: de sneltest mag maximaal veertig uur voor aanvangstijd van het evenement worden afgenomen.

Foto Fieldlab-evenement met Guido Weijers: Sander Janssens