Leve De Festivals’ heet het manifest dat de Nederlandse festivals gezamenlijk hebben ingediend bij minister Bussemaker, de Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten. Op een A0-poster roepen ze de beleidsmakers op de diversiteit, innovatieve kracht en kwaliteit van festivals te erkennen, benoemen én honoreren. 

Een beter beleid ten aanzien van de Nederlandse festivals in de komende kunstenperiode 2017-2020 is noodzakelijk, stelt het manifest: ‘Festivals hebben hun rol de voorbije jaren aanzienlijk versterkt. En zijn meer dan ooit onmisbaar geworden in het kunstenbestel. De vitale rol die zij spelen correspondeert echter niet met de financiële ruimte die voor festivals gereserveerd is. Er wordt roofbouw gepleegd op de manpower van de organisaties en er worden noodgedwongen grote risico’s genomen. De rek is er uit.’

Tot 2013 kregen dertig podiumkunstenfestivals meerjarige subsidie. Sinds 1 januari 2013 wordt in de Basisinfrastructuur nog maar een festival gesubsidieerd: het Holland Festival met 3,16 miljoen euro. ‘Een vergelijkbaar bedrag is er bij het Fonds Podiumkunsten beschikbaar voor alle overige festivals samen,’ schrijven de initiatiefnemers. ‘Er is dus slechts ruimte voor twaalf festivals in een vierjarige regeling, met een individueel subsidieplafond van 300 duizend euro. Achttien festivals verloren aldus hun meerjarige subsidie, de twaalf blijvers kregen kortingen tot zeventig procent te verwerken.’

In het manifest vragen ze om een financiële injectie, waarbij incidentele budgetten worden vervangen door duurzame verankering van festivals in het (rijks)beleid. Ook zijn er voor de beoordeling en ondersteuning van festivals nieuwe begrippenkaders nodig is. De scheiding van productie, presentatie en spreiding sluit niet meer aan bij de hedendaagse festivalpraktijk, net als het denken in slechts een verschijningsvorm of discipline. De meervoudige functie van festivals als verbinder, plek voor debat en reflectie en ambassadeur voor de kunstdiscipline dient erkend te worden.

Tot de ondertekenaars behoren onder andere Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch, Tweetakt Festival, Noorderzon Performing Arts festival Groningen, Nederlands Theater Festival en de Nederlandse Dansdagen. De oproep wordt wijd verspreid op sociale media. Henriëtte Post, directeur van Fonds Podiumkunsten, liet op Twitter al weten de initiatiefnemers op gesprek te zullen uitnodigen.