Ruim dertig Nederlandse festivals zijn een nieuw samenwerkingsverband gestart: De Verenigde Podiumkunstenfestivals. Hiermee zetten zij het gezamenlijke festivalmanifest ‘Leve de Festivals’ voort, dat zij een jaar geleden aan minister Bussemaker, de Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten stuurden. 

Het pamflet leidde tot meer aandacht voor de positie van podiumkunstenfestivals en een door de Tweede Kamer geïnitieerde, incidentele verhoging van het festivalbudget van het Fonds Podiumkunsten (FPK) met 2,5 miljoen euro in 2016.

‘Er moet echter nog heel veel gebeuren, ook in de lobby voor de komende vier jaar’, zegt coördinator Mark Hospers. In het kunstenplan 2017-2020 is er minimaal 2,5 miljoen euro extra voor festivals nodig, benadrukt hij. ‘De positie van festivals is nog onverminderd fragiel, de (financiële) waardering schiet tekort en er is soms weinig begrip voor het belang van festivals voor de lokale, nationale en internationale infrastructuur. Festivals worden echter steeds relevanter, ook buiten de festivalperiode, onder andere doordat zij sinds de bezuinigingen productietaken hebben overgenomen.’

Door als één aanspreekpunt de lobby te voeren moet het samenwerkingsverband de rol, positie en betekenis van festivals in de culturele infrastructuur van Nederland beter verankeren. Ook willen ze een gezamenlijke meerjarenagenda opstellen en onderlinge kennisdeling makkelijker maken.

Foto: festivalmanifest ‘Leve de festivals’ uit februari 2015