Bewoners van de provincie Noord-Holland spenderen het meeste tijd aan het bezoeken van podiumkunsten. De inkomsten van de theaters zijn daar ook het hoogst. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde Regionale Cultuurindexontwikkeld door de Boekmanstichting en Atlas voor gemeenten. In eerder gepubliceerde deelresultaten bleek Noord-Holland al het grootste aanbod te hebben. 

Naast het samenstellen van een landelijke Cultuurindex, hebben De Boekmanstichting en Atlas voor gemeenten nu ook voor het eerst per regio het aanbod, de opbrengsten en de deelname van cultuur onderzocht.

In eerder gepubliceerde deelresultaten werd Noord-Holland al genoemd als absolute uitschieter wat betreft podiumkunstenaanbod. Op de tweede plek staat Utrecht. Groningen en Overijssel eindigen gedeeld derde, vlak daarna gevolgd door Friesland, Limburg, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Drenthe en Flevoland hebben de theaterliefhebber het minst te bieden.

Uit de vandaag gepubliceerde cijfers blijkt dat men in Noord-Holland ook relatief veel tijd spendeert in podia. Waar het gemiddeld aantal uren dat inwoners per jaar aan podiumbezoek spenderen 2,19 uur bedraagt, is dit in Noord-Holland bijna drie keer zoveel: 6,02 uur. In Utrecht is dat gemiddeld 3,39 uur.

De onderzoekers veronderstellen dat dit komt door het bovengemiddelde aandeel hoger opgeleiden in Noord-Holland (34 procent) en Utrecht (38 procent). Een andere belangrijke factor van het succes van Noord-Holland zou de aanwezigheid van specifieke concertzalen zijn. In Amsterdam zijn er bijvoorbeeld de Ziggo Dome, Afas Live en Johan Cruijff ArenA.

De Amsterdamse theaters, schouwburgen en concertzalen ontvangen ook de grootste inkomsten, met 81,97 euro per inwoner per jaar. In Utrecht is dat 38 euro, gevolgd door Noord-Brabant (30 euro) en Groningen (28 euro).

Waar Noord-Holland en Utrecht op het gebied van aantal podia, uitvoeringen, bezoek en inkomsten duidelijke uitblinkers zijn, bekleden andere provincies hoge posities wat betreft vrijwilligerswerk. Dat wordt voor podia het meest gedaan in Overijssel, Zeeland en Friesland. Hoewel deze provincies gezamenlijk een bescheiden vrijwilligersinzet voor podia hebben in absolute cijfers (in totaal 2014 fte), zijn de relatieve scores (in tijdsbesteding in aantal uren per hoofd van de bevolking) hoger dan in andere provincies. In Overijssel en Zeeland wordt per inwoner 0,17 uur besteed aan vrijwilligerswerk in de podia en in Friesland is dit 0,13 uur, terwijl dit in de andere provincies tussen de 0,02 en 0,10 uur ligt.

Lees hier de volledige Regionale Cultuurindex Podiumkunsten.