Het Amsterdamse MC Theater heeft op 22 september jl. faillissement aangevraagd. Wegens financiële problemen en het gebrek aan steun van de gemeente Amsterdam kan het multiculturele theater het hoofd niet meer boven water houden. Op dinsdag 30 september a.s. wordt er over het faillissement een juridische uitspraak  gedaan.

‘De rechtbank van de gemeente Amsterdam zal het MC Theater failliet verklaren,’ zegt woordvoerder Pieter Eelkman Rooda. Het multiculturele podium kan financieel niet op eigen benen staan: ‘De kosten waren hoger dan de opbrengst.’ Eelkman Rooda doet geen uitspraak over de inhoud van de geldproblemen. ‘Na de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank zal de curator beslissen over de volgende stap en over eventueel onderzoek.’

Het MC Theater mocht in 2012 nog gebruik maken van de ‘uitstapregeling’. Het ontving in januari 2013 eenmalig drie keer het jaarlijkse subsidiebedrag, een bedrag van tweeënhalf miljoen euro, als opstapje om over vier jaar zonder gemeentesubsidie verder te kunnen. Na deze vier jaar mocht geen nieuwe subsidieaanvraag meer worden gedaan, wat het theater zou moeten stimuleren op het gebied van cultureel ondernemerschap. Het MC Theater zou eigen theaterproducties gaan produceren en een platform bieden aan onafhankelijke theatermakers.

De komende periode zal er per dag worden bekeken of het financieel mogelijk is de geplande concerten en te laten doorgaan. Vandaag, 23 september, is er besloten dat alle geplande activiteiten voor deze week, zoals de voorstelling PUSH en het concert van Luke Sital-Sinh, doorgang vinden. Morgen wordt er vergaderd over de komende periode, waarin het grote dancefestival Amsterdam Dance Event en het Afrovibes Festival staan geprogrammeerd. De gemeente Amsterdam en de Westergasfabriek denken mee over een oplossing.

De samenwerking van multiculturele theatergroepen Made in da Shade en Cosmic, waartoe in 2005 werd besloten, leidde tot de oprichting van het MC Theater. Het theater moest hét podium worden voor urban arts in Amsterdam en vestigde zich in de Westergasfabriek. Met een theaterzaal, twee studio’s en een restaurant werd het MC Theater een plek voor theater, dans, concerten, festivals en exposities.

Noot van de redactie: op 30 september is het faillissement uitgesproken.

Foto MC Theater: Simplyamsterdam.nl