Zeven Europese theaterscholen vormen samen de Jeroen Willems Academie. De theateracademies in Oslo, Helsinki, Warschau, Berlijn, Luik, Brussel en Maastricht willen bilateraal in coproductievorm gaan samenwerken. Verantwoordelijk voor dit Europese project is Leo Swinkels, decaan van de faculteit van de Kunsten aan de Hogeschool Zuyd in Maastricht, die het met Arthur Sonnen aan de Maastrichtse Toneelacademie ontwikkelde om methodes van theateronderwijs intensief te onderzoeken en uit te wisselen.

Swinkels en Sonnen werken al tweeënhalf jaar aan deze opzet. De Toneelacademie Maastricht heeft een lange traditie van bilaterale coproducties met buitenlandse instellingen. Gezocht werd echter naar een vastere vorm, die nu is gevonden in een vierjarige netwerkstructuur. Voor financiering worden de Europese mogelijkheden daartoe aangesproken. Johan Simons is aangesteld als artistiek ambassadeur en vervult een voortrekkersrol in de samenwerking.

Studenten aan een van de deelnemende theaterscholen kunnen minimaal een half jaar aan een buitenlandse partneracademie studeren. Swinkels benadrukt dat het hier niet gaat om het aanschuiven bij het programma van de desbetreffende school, zoals in het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus gebruikelijk is. Per opleiding wordt bekeken wat de sterke theatertradities van het betreffende land zijn. Studenten werken in kleine groepjes aan de ontwikkeling van een mogelijke Europese theatertaal. De resultaten worden voor publiek vertoond, aldus Sonnen, zoveel mogelijk op festivals van theaterscholen zoals het ITs Festival.

De samenwerking is erop gericht studenten een bredere kijk op het theatervak te geven en hen zich meer internationaal te laten oriënteren op het vak. Studenten doen praktijkervaring in intercultureel samenwerken op en krijgen zo een meer toekomstbestendige opleiding. Na een eerste bijeenkomst van de scholen op 28 februari en 1 maart jl. worden de plannen in een driedaagse zitting tijdens het Theater der Welt in Mannheim (dat plaatsvindt van 23 mei tot 8 juni) nader geconcretiseerd.

De keuze voor naamgever Jeroen Willems is een blijk van waardering voor de gevierde acteur, die op 3 december 2012 op vijftigjarige leeftijd onverwachts overleed. Willems gold als het schoolvoorbeeld van een internationaal acteur. Al in 2004 ontving hij een Teken van Verdienste op een Europese theaterconferentie van de Toneelacademie Maastricht, waar hij werd geëerd als eerste Nederlandse acteur die nadrukkelijk bezig was een Europese carrière op te bouwen.

Sonnen maakte de Jeroen Willems Academie op 14 april jl. bekend in een laudatio voor Johan Simons in München. Simons ontving daar een prijs van het Internationale Theaterinstituut (ITI) ter gelegenheid van Wereldtheaterdag, die plaatsvond op 27 maart jl. Het regent deze periode prijzen voor Simons, die ook de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2014 in ontvangst mocht nemen en op 3 mei de Theaterpreis Berlin 2014 op Theatertreffen in Berlijn krijgt uitgereikt.

(Jeroen Willems, foto: Jörg Carstensen)