Onder de naam ‘Survey on Stage’ hebben vertegenwoordigers uit de sector een enquête opgesteld om de gevolgen van de coronacrisis voor zzp’ers binnen de podiumkunsten inzichtelijker te maken. De verhalen onder makers en uitvoerders zijn alarmerend, maar harde cijfers ontbreken.

‘De Nederlandse podiumkunsten liggen goeddeels stil en niemand weet voor hoe lang’, schrijven initiatiefnemers Marjolein Niels en Mattijs van de Woerd (beiden beroepsmusici). De impact op dansers, acteurs, musici, makers, technici en producten, veelal werkzaam als zzp’er, is naar verwachting groot. ‘Van klassieke muziek en jazz tot urban en dance, van toneel en cabaret tot ballet en musical, de zorgen zijn hetzelfde: financiële tekorten, ontoereikende steunmaatregelen en gebrek aan perspectief.’

Met vragen als ‘Wat is mijn terugval in inkomsten sinds maart?’, ‘Tot wanneer zijn opdrachten geannuleerd?’ en ‘In hoeverre ben ik geholpen met de steunmaatregelen voor zelfstandigen?’ moet de enquête meer duidelijkheid geven over de werk- en inkomstensituatie van zzp’ers. De resultaten kunnen politici en beleidsmakers input geven voor het cultuurdebat in de Tweede Kamer op 29 juni.

De enquête is opgesteld samen met het Platform voor Freelance Musici en krijgt steun van onder meer de belangenorganisaties Kunsten ’92, de Creatieve Coalitie en de Kunstenbond en GroenLinks.

Deelnemen kan tot maandagavond 22 juni.