Vandaag stopt bijna alle coronasteun aan de culturele sector. Verscheidene partijen dienden deze week nog moties in voor verlenging, maar het kabinet deed daartoe geen toezeggingen.

Vandaag stopt de meeste noodsteun van het Rijk aan de culturele sector. Alleen voor het nachtleven en ongeplaceerde evenementen, die nog maar op 75 procent van de capaciteit mogen draaien, gelden nog enkele steunmaatregelen. Er is ook nog iets meer dan 50 miljoen voor lokale culturele infrastructuur te verdelen via de gemeenten en het Rijk werkt op advies van de Raad voor Cultuur nog aan een herstelplan voor de sector ‘waarmee de kwaliteit, diversiteit in aanbod en de spreiding gegarandeerd kunnen blijven’.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer met cultuurminister Van Engelshoven afgelopen dinsdag pleitten verscheidene politieke partijen nog voor een verlenging van het steunpakket voor cultuur, of een eventuele stroppenpot of een garantieregeling. De ‘markt’ is volgens hen nog niet voldoende hersteld, nog niet alle maatregelen zijn opgeheven en het vertrouwen van het publiek moet nog terug gewonnen worden.

Lilianne Ploumen (PvdA), gesteund door zowel GL, Volt, D66, SP, PvdD, Groep Van Haga BIJ1 en JA21, diende een motie in voor een invoering van het beloofde herstelplan voor 1 januari. Maar de demissionaire cultuurminister wilde geen concrete toezeggingen voor de toekomst doen en beloofde enkel de contouren van dat plan voor 1 november (en daarmee ook voor het Begrotingsdebat) aan de Tweede Kamer te sturen.

Vooral over de positie van de zzp’ers werden zorgen geuit. Volgens onderzoeken van onder andere Boekman en de NAPK zijn zij de grote verliezers van de coronacrisis en hebben ze tot nu toe weinig geprofiteerd van alle steunmaatregelen. Er was weinig trickle down vanuit de noodsteun aan culturele instellingen en bij generieke maatregelen vielen zij vaak buiten de boot, bijvoorbeeld door een werkende partner.

Van Engelshoven kondigde al in een brief van 24 september aan onderzoek te willen laten doen naar een gezondere flexpraktijk in de culturele sector. Zzp’ers moeten een eerlijke beloning krijgen en schijnzelfstandigheid moet voorkomen worden. Hervorming van de arbeidsmarkt in de cultuursector is volgens haar een belangrijk onderdeel van een herstelplan, maar ze laat de concrete invulling over aan het nieuwe kabinet.

Van Engelshoven benadrukte tijdens de debatten van afgelopen week wel dat het haar intentie is om in het zicht van de haven te voorkomen dat er alsnog instellingen omvallen en dat zij zorgvuldig vinger aan de pols zal houden, zodat iedereen de eindstreep haalt. De minister gaf ook aan dat de deur bij het Ministerie van Financiën in noodgevallen op een kier staat.

De gemeente Rotterdam maakte deze week bekend dat het de noodsteun aan de cultuursector tot eind dit jaar verlengt. Het gaat om 4 miljoen euro voor gesubsidieerde en private culturele organisaties en ondernemingen. De cultuurwethouders van de vier grote steden riepen de regering begin september op om de coronasteun aan culturele instellingen nog niet stop te zetten. In een gezamenlijke open brief in de Volkskrant schreven de wethouders dat dat ‘de doodsteek voor de sector’ zou zijn.