De nieuwe Geefwet voor instellingen heeft voor de meeste culturele instellingen vrijwel geen effect gehad. Dat blijkt uit een onderzoek van 9 juni naar de effecten van de Geefwet dat werd uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam, in opdracht van het ministerie van OCW.

De Geefwet werd in 2012 ingesteld om culturele instellingen te helpen meer geld uit de private sector te halen. Gevers aan culturele instellingen kunnen daardoor een hoger bedrag van hun belastingen aftrekken dan ze daadwerkelijk hebben geschonken. Door zo giften en sponsoring te stimuleren, zouden culturele instellingen beter in staat moeten zijn door fondsenwerving de forse teruggang in subsidies voor een deel te compenseren.

Volgens het onderzoek lijken tot nu toe alleen grote instellingen beter in staat meer geld op te halen bij particulieren en bedrijven. Bedrijven zijn in 2014 meer aan sponsoring van die grote instellingen gaan uitgeven. Maar vermogende particulieren geven ondanks de Geefwet juist minder aan cultuur. Toch wil onderzoeker Prof. René Bekkers niet direct de conclusie trekken dat de Geefwet een mislukking is. ‘Een vergelijkbare wet in Frankrijk had pas na zeven jaar effect’, zegt hij in NRC Handelsblad.