Naast blijdschap, vooral veel teleurstelling en medeleven na de bekendmaking van het subsidieadvies van het Fonds Podiumkunsten voor de meerjarige subsidies vanaf 2021. Door bezuinigingen op het fonds, kon slechts 38,6 procent van de aanvragen gehonoreerd worden.

Gezelschappen

Suburbia
Gehonoreerd: 0 euro, ondanks positief advies
Zakelijk leider Jos van Hulst heeft nog goed geslapen de nacht na de publicatie van het fondsadvies. ‘We hebben een positief advies gekregen. Kwalitatief zit het goed.’ Tegelijkertijd heerst er ‘een beetje een Groundhog Day-gevoel’. ‘Vier jaar geleden hadden we ook een positief advies en was er ook geen geld om het plan te honoreren. Het is een herhaling van zetten. Al is de situatie nu wel heftiger. Destijds waren het vooral de gezelschappen met de zogenoemde bewezen kwaliteit die plaats moesten maken voor vernieuwing, nu vindt de kaalslag op vele fronten plaats.’

‘Ik ben vooral verbaasd over de regio’s. In midden, noord, oost en zuid is er veel minder gehonoreerd dan in de G4, terwijl de minister in haar uitgangpuntenbrief nadrukkelijk het belang van de regio’s onderstreepte. Aan Flevoland gaf ze zelfs een artistieke groeiopdracht. Dat zie ik nu niet terug. Het fonds heeft van de hele provincie Flevoland nu geen enkele producerende instelling gehonoreerd. Ook Vis à Vis dreigt nu ondanks positief advies te verschralen, ook nog eens het enige gezelschap in Nederland met grootschalig beeldend buitentheater. Voor Flevoland is dat zuur en funest.’

‘De bijdrage van het fonds heeft zo’n substantieel aandeel in onze financiering, dat ik een voortbestaan in de huidige vorm en met deze kwaliteit niet kan garanderen. Maar we gaan onszelf niet opheffen. Wij voelen een enorme urgente om te blijven bestaan en zullen naarstig zoeken naar oplossingen.’

‘Ik ga er voor knokken dat er net als vier jaar geleden alsnog geld bijkomt. De Minister wilde afwachten hoe het zou uitpakken. Volgens mij kan ze nu niet meer om de problemen heen. Het is nu onontkoombaar en helder. Grijp in, neem je verantwoordelijkheid.’

Vis à Vis
Gehonoreerd: 0 euro, ondanks positief advies
Mascha Selhorst, zakelijk team Vis à Vis, geeft aan in een persbericht: “Vis à Vis is binnen Nederland enig in haar soort. We worden dan ook door de commissie gezien als een zeer interessante toevoeging op het podiumkunstenlandschap. Oorspronkelijk, met een eigen signatuur. Als Vis à Vis verdwijnt, verdwijnt het genre van grootschalig beeldend buitentheater. In combinatie met de grote en gevarieerde publieksopkomst is de beoordeling van de commissie in combinatie met de uitslag verbazingwekkend. En dat is een understatement.”

Orkater
Gehonoreerd: 0 euro, ondanks positief advies
‘Nee niet weer. Daar gaan we weer, voor de zoveelste keer’, was de eerste reactie vanmiddag bij Orkater. Wat volgens directeur Marc van Warmerdam steeds sterker boven komt drijven, is dat er toch echt iets aan het systeem ontbreekt. ‘Er is gewoon geen ruimte meer voor een groot gezelschap als Orkater zodat we onze plannen steeds moeten opknippen in stukjes, deze keer met een aanvraag voor de Nieuwkomers bij de Raad en een aanvraag voor de rest van het gezelschap bij het Fonds. Met de aanvraag voor Amsterdam erbij zijn we door drie commissies beoordeeld, ook nog eens heel verschillend trouwens.’

‘Bij het Fonds zijn we precies terug bij vier jaar geleden, wéér is er een groot deel van het middenveld geraakt. Destijds maakte de politiek via een motie 8,6 miljoen beschikbaar om een groot aantal gezelschappen te redden, geld wat daarna niet structureel gemaakt werd. We zijn nu dus opnieuw aangewezen op de Tweede Kamer. Hopelijk weten de politici hun eigen argumenten nog. Het zou gênant zijn als we wéér een publieksactie met handtekeningen moeten gaan opzetten voor iets wat we vier jaar geleden al bereikt hebben. Hopelijk voelt de minister de urgentie van het probleem nog vóór Prinsjesdag aan en gaat ze zelf al met collega’s praten voor die paar miljoen. Anders wordt het weer lobbyen. Mijn vrouw werd gek toen ze het nieuws hoorde. Weer een jaar lang gaan bellen en op en neer naar Den Haag reizen. Wat een energie gaat dat weer kosten. Laten we in godsnaam dat eindeloze circus zien te voorkomen.’

‘Het is allemaal zo inefficiënt en demotiverend. Er moet nu wel echt iets veranderen langzamerhand. Ik zeg weleens: Geef mij een paar mensen en een jaar de tijd en ik bedenk een systeem voor de komende twintig jaar dat effectief is én uitdagender werk oplevert. Om te beginnen zou ik het geld van het Fonds en de Raad weer op één grote hoop gooien. Dan kun je een veel integralere afweging maken. 1 directeur, gebouw en secretariaat is dan ook genoeg. Ik vind het waanzinnig dat zoveel mensen zich nu bezighouden met het verdelen van zo weinig geld. Er is geen sector te bedenken waar zoveel controle is. Van die vier jaar moeten we ook vanaf. Dat maakt het ook onnodig duur en onhandig. Dat moet minstens vijf of zes jaar worden. Veel plannen reiken over de 3,4,5 jaar.’

‘Als de situatie blijft zoals nu en we alleen subsidie van de BIS en Amsterdam krijgen, kunnen we natuurlijk nog dingen ontwikkelen. Maar de grote zaalvoorstellingen zullen sneuvelen en daarmee naar verwachting ook zes ton aan eigen inkomsten. Door de minder nauwe contacten met de schouwburgen, zullen nieuwe makers minder snel kunnen doorstromen. Het wordt allemaal marginaler. En het is een cliché, maar ik zou het doodzonde vinden als al die ontwikkelingen die we de afgelopen jaren in gang hebben gezet, zoals samenwerkingen met theaterscholen, het Bijlmerparktheater en de verkleuring, worden afgebroken.’

Het Geluid Maastricht
Gehonoreerd: 0 euro, ondanks positief advies
‘Een grote teleurstelling’, mailt artistiek directeur Gable Roelofsen. ‘We zijn met velen op die lijst, dat is een schrale troost. We hebben echter met ongeloof vernomen dat het Fonds besloten heeft de codes niet mee te wegen in de beoordeling. Het fonds beweert dat op te vangen met een extra focus op ‘publiek’. Als organisatie die de fair practice code, goede governance en diversiteit niet alleen op het afvinklijstje heeft staan, maar zorgvuldig en doorleeft in de plannen en organisatie heeft verwerkt en geïntegreerd voorbij de windowdressing en marketingcijfers gaan overwegen of we tegen dit besluit in beroep gaan. Juist omdat het besluit om deze codes niet mee te nemen in de beoordeling, oude belangen beschermd en nieuwe belangen benadeeld. En hiermee een doorleefde werking van de belangrijke codes in de weg staat.’

Dood Paard
Gehonoreerd: 0 euro, ondanks positief advies
Bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst kreeg Dood Paard vandaag hetzelfde verdict: positief advies, maar geen geld. ‘In principe houdt het nu op met Dood Paard’, reageert zakelijk leider Jara Enkelaar. ‘We zijn heel verslagen, heel verdrietig. Ik ben zelf nog maar net bij het gezelschap, maar voor Kuno en Manja is het hun levenswerk. Zij hebben er 25 jaar in geïnvesteerd. Het voelt als een ontzettende kapitaalvernietiging, niet alleen voor het gezelschap, ook voor het fonds. We staan gelukkig nog op een b-lijst. Hoop dat er nog geld vrijkomt van de minister.’

Actrice Manja Topper de volgende ochtend: ‘Eigenlijk is het heel duidelijk, ok we krijgen geen subsidie meer. En we kunnen helemaal niet door zonder structurele steun. We zullen mensen moeten ontslaan, het kantoor moeten opzeggen en gaan opruimen. Ik ben echt serieus ongerust. Tegelijkertijd voelt het ook nog heel ongewis, als een soort limbo. We hebben helemaal nog geen beeld van de mogelijkheden, zitten nog in een onderzoeksfase. Ik hoop ook heel erg op groot protest en een goede lobby.’

‘We hebben het gevoel dat we super goed bezig zijn en hadden heel veel zin om onze plannen uit te gaan voeren. Er liggen zulke goede plannen met zulke goede mensen. Vandaag ga ik in ieder geval nog iets heel erg leuks doen. Ik heb samen met Julian Maiwalld een fotoserie gemaakt bij onze voorstelling HONGER en we gaan kijken hoe we die in de bibliotheek in het voormalig postkantoor aan de Neude in Utrecht kunnen exposeren, gedurende het uitgestelde SPRING festival. We hebben lichtletters van de titel gemaakt en die op verschillende plekken neergezet, zoals bij het nieuwe kantoor van booking.com. De voorstelling werd halverwege de repetities afgebroken door corona.’

Theaterproductiehuis Zeelandia
Gehonoreerd: 0 euro, ondanks positief advies

Directeur Henk Schoute: ‘We wisten allemaal dat er een kaalslag zou komen, maar wij zijn de enige regio-aanbieder, het enige door het Fonds gesubsidieerde gezelschap van de hele provincie. In die zin vind ik het toch onbegrijpelijk. Ik kreeg ook verbijsterde mailtjes van Zeeuwse collega-instellingen. Gelukkig staan we als eerste in de zogenaamde b-ranglijst. Als je bekijkt wat er de afgelopen decennia via lobby uiteindelijk bereikt is, heb ik er nog goede hoop op.  Volgende week komen we al samen met de NAPK en gaan we kijken hoe we ons samen sterk kunnen maken. De minister heeft ook altijd gezegd de besluiten van het fonds af te wachten en daarna het geheel opnieuw te bekijken. Nu zal ze met iets moeten komen. Het zou heel gek moeten lopen als dit definitief wordt.’

Veenfabriek
Gehonoreerd: 600.000 euro
De Veenfabriek kon er al een paar nachten niet van slapen, en is ongelooflijk opgelucht. ‘Dit betekent een erkenning voor ons werk en de mogelijkheid om ook de komende vier jaar weer nieuw muziektheater te maken. We zijn blij dat de commissie positief is over de oorspronkelijkheid van het werk van de Veenfabriek en opmerkt dat ons werk wordt gekenmerkt door een overtuigende integratie van verschillende disciplines en een geheel eigen aanpak, die inhoudelijk sterk en prettig tegendraads is. Het is een grote eer en verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid voelen we nog extra omdat voor zoveel collegagezelschappen het nieuws vandaag juist zo verdrietig is. Want zoveel gezelschappen en instellingen met eveneens positieve adviezen en bewezen kwaliteit zijn ‘onder de zaaglijn’ terecht gekomen, omdat het budget niet toereikend was. Dat is bijzonder zuur.’

Matzer Theaterproducties
Gehonoreerd: 0 euro, ondanks positief advies
Artistiek leider Madeleine Matzer: ‘We zijn erg teleurgesteld. Ons plan ’21 – ‘24 kreeg eerder een zeer positief advies van Brabantstad, Provincie Noord-Brabant en Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Een positief advies is prachtig, maar het feit dat het fonds een zeer beperkt budget tot zijn beschikking heeft, vormt een grote bedreiging voor het voortbestaan van MATZER Theaterproducties en met ons vele andere gezelschappen. Daardoor kunnen alle mooie en vernieuwende projecten die we tot ‘24 gepland hadden waarschijnlijk niet worden uitgevoerd. We gaan ons beraden op hoe we ons hiertoe moeten verhouden.’

Schippers&VanGucht
Gehonoreerd: 300.000 euro
‘We zijn ontzettend trots en blij’ schrijft het gezelschap in een nieuwsbrief. ‘Geweldig om zo het nieuwe culturele seizoen te mogen starten.’ Tegelijk leeft het gezelschap mee ‘met onze zeer gewaardeerde collega’s die – ondanks een positief advies- buiten de boot vallen’.

In juni ontving Schippers&VanGucht al het bericht dat hun subsidieaanvraag door Provincie Noord Brabant en Gemeente Breda positief is beoordeeld. Ook bij deze subsidieronde vielen een groot aandeel collega’s onder de zaaglijn. ‘Het Brabantse cultuur-landschap, dat toch al bedreigd wordt door de aangekondigde bezuinigingen van het nieuwe provinciebestuur, verliest hierdoor nu reeds veel van haar dynamiek. Dat overschaduwt onze blijdschap. Door de manier waarop wij de afgelopen jaren onze plek hebben weten te vinden in de Brabantse culturele infrastructuur, weten we heel zeker dat het geheel altijd meer is dan de som der delen; en dat alle delen afzonderlijk onmisbare bouwstenen zijn.’

Festival Cultura Nova 
Gehonoreerd: 350.000 euro 
‘Het voelt alsof we geslaagd zijn voor een belangrijk examen!’ De organisatoren van het festival in Heerlen en omgeving zijn erg blij met de erkenning van de commissie Meerjarige Festivalsubsidies schrijven ze in een persbericht. ‘Jarenlang samenwerken met een enthousiast team, een groot aantal culturele en maatschappelijke partners, sponsoren en subsidiënten en niet te vergeten meer dan honderd geweldige vrijwilligers, is beloond met een goed tot zeer goed rapport. Bovendien legt de geadviseerde bijdrage van het Fonds Podiumkunsten een stevig fundament, voor de organisatie van Cultura Nova de komende vier jaar.’


Belangenorganisaties

Platform Aanvang
‘Het budget van het FPK voor deze meerjarige subsidie is met 8,6 miljoen euro gekort. 149 gezelschappen zijn positief beoordeeld, maar het Fonds kan er slechts 78 honoreren. (…) Er staat ons een kaalslag van immense proporties te wachten, waarmee weer een hoop banen dreigen te verdwijnen. Dit lijkt onze minister zich niet te realiseren!’, schrijft het platform op Facebook. De belangengroep heeft meteen een actie opgezet. ‘Dit is onze laatste kans om een vuist te maken.’ Via een formulier vragen ze makers wat het fonds voor hen betekent. De verhalen worden gebundeld en aangeboden aan minister Van Engelshoven. ‘De politiek moet ervan doordrongen worden hoe belangrijk het Fonds is voor zowel het behouden van een gezonde en onderbouwde structuur van meerjarig gesubsidieerde instellingen als voor nieuwe spelers die klaar zijn voor een volgende stap.’

Kunsten ’92 en NAPK
De belangenverenigingen herinneren in een persbericht aan de korting van € 8,6 miljoen op het budget van het fonds, waardoor er nu voor 30 procent minder instellingen geld is. Volgens de verenigingen zal niet alleen het totale aanbod daardoor in aantal afnemen, maar ook verschralen in diversiteit. ‘Regio’s als Zeeland, Drenthe en Flevoland verliezen producenten die positief zijn beoordeeld en een cruciale functie in de regionale infrastructuur vervullen. Ook een aantal genres staat onder druk.’

De NAPK en Kunsten ’92 pleiten al ruim een jaar voor het behoud van deze € 8,6 miljoen binnen het budget van het Fonds Podiumkunsten. De minister gaf daarbij herhaaldelijk aan dat ze eerst inzicht wilde in de uitkomsten en stelde dat “als daar problemen te zien zijn, we dat op tafel zullen leggen”. En dat als de Tweede Kamer het anders wil, daar dekking voor nodig is. ‘Nu de toekenningen bekend zijn, wordt zichtbaar dat er instellingen dreigen te verdwijnen die van vitaal belang zijn voor de infrastructuur. Wij rekenen er dan ook op dat het gesignaleerde probleem met Prinsjesdag op tafel komt en dat er tijdig dekking wordt geregeld om te voorkomen dat cruciale functies verdwijnen. Het Fonds Podiumkunsten is – naast de basisinfrastructuur – een belangrijke schakel in het veld.’

Politiek

Gemeente Almere
‘De ruggengraat van onze podiumkunsten: de gezelschappen Vis à Vis en Suburbia, beide positief beoordeeld worden niet gehonoreerd. Ook nieuwe aanvragers Gouden Haas, Black Pencil en Apollo Ensemble worden niet gehonoreerd’, reageert de gemeente in een persbericht. Wethouder Kunst & Cultuur Hilde van Garderen schrijft enorm geschrokken en ook boos te zijn over dit nieuws. ‘Als dit zo doorgaat, dan betekent dit dat er geen professioneel theater voor volwassenen meer gemaakt zal kunnen worden. Dat betekent dat we, als een van de top 10 grootste steden in Nederland, alleen nog een jeugdtheater hebben. En dat vinden wij onacceptabel! We zullen het hier ook niet bij laten. Zodra de Tweede Kamer terug is van zomerreces, gaan we er alles aan doen om hier aandacht voor te vragen.’

Gedeputeerde Michiel Rijsberman noemt het resultaat teleurstellend. ‘Nadat het Ministerie het initiatief nam voor de regioprofielen, waar de Flevolandse er één van is, hadden we goede hoop voor een betere spreiding van rijkssubsidies. Dit advies leidt juist tot het verlies van twee van de drie rijksgesubsidieerde instellingen en dat is onbegrijpelijk en totaal ongewenst. We gaan in overleg met het Rijk over deze situatie.’

Social Media

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst adviseert onze aanvraag te honoreren maar door gebrek aan budget, krijgen we helaas…

Geplaatst door De Theatertroep op Maandag 3 augustus 2020

Er was zonneschijn ook onder de zaaglijn!Ik heb wel wat ideetjes, Zaaglijn zomer festival, of de "Nee heb je nacht."…

Geplaatst door Laura van Dolron op Dinsdag 4 augustus 2020

Gehonoreerd door Fonds Podiumkunsten voor de komende vier jaar!!!! Ook positief beoordeeld door het Amsterdams Fonds…

Geplaatst door Boost Producties op Dinsdag 4 augustus 2020

Gisteren hebben wij zowel een positief advies ontvangen van Amsterdams Fonds voor de Kunst als Fonds Podiumkunsten voor…

Geplaatst door Over het IJ op Dinsdag 4 augustus 2020

Gehonoreerd door Fonds Podiumkunsten voor de komende vier jaar!!!! Ook positief beoordeeld door het Amsterdams Fonds…

Geplaatst door Boost Producties op Dinsdag 4 augustus 2020

We zijn gelukkig en dankbaar dat we ook de komende vier jaar subsidie mogen ontvangen van zowel het Amsterdams Fonds…

Geplaatst door Ulrike Quade Company op Maandag 3 augustus 2020

Vanmorgen kregen wij te horen dat onze aanvraag voor meerjarige ondersteuning bij het Fonds Podiumkunsten helaas niet…

Geplaatst door Stadsgezelschap PStheater op Maandag 3 augustus 2020

Geplaatst door Theaterzaken Via Rudolphi op Maandag 3 augustus 2020

Vandaag kregen we van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst het goede nieuws dat onze plannen…

Geplaatst door Sadettin K op Maandag 3 augustus 2020

Vandaag hoorden we dat onze meerjaren-aanvraag is gehonoreerd. Het is zó vreemd om op een maandagochtend in te loggen op…

Geplaatst door Marjolijn van Heemstra op Maandag 3 augustus 2020

Hoera! Van het Fonds Podiumkunsten hebben we de meerjarensubsidie voor 2021-2024 gekregen. Ook van het Amsterdams…

Geplaatst door Theatergroep Rast op Maandag 3 augustus 2020

HOERA ☞Trots en blij zijn wij met de meerjarige toekenning van Fonds Podiumkunsten voor Karavaan Festival! We scoorden…

Geplaatst door Karavaan op Maandag 3 augustus 2020

Geplaatst door Zina op Maandag 3 augustus 2020

Vandaag keken we vol spanning uit naar de toekenningen van de meerjarige subsidies van het Amsterdams Fonds voor de…

Geplaatst door Volksoperahuis muziektheater op Maandag 3 augustus 2020

Let everything that has been planned come true 💫. In mijn eentje zittend voor de ingang van GGZ instelling de Herlaarhof…

Geplaatst door Alexandra Broeder op Maandag 3 augustus 2020

Foto: Agatha van Matzer Theaterproducties, Eva Roefs