Voor het eerst is in de vrije theatersector een cao gesloten. De Kunstenbond en de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP) kwamen een verruiming van de Wet Werk en Zekerheid overeen, die voor meer flexibiliteit moet zorgen in het contracteren van medewerkers. Dit zogenaamde ‘one issue’-cao is per 1 januari van kracht. 

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid vorig jaar konden acteurs, dansers, muzikanten, technici en andere crewleden drie tijdelijke contracten in twee jaar krijgen, voordat een vast dienstverband zou ontstaan. De theatersector werkt projectmatig waardoor de WWZ voor zowel werknemers als werkgevers lastig werkbaar was. Bij cao kan de zogeheten ‘ketenbepaling’ worden verruimd, en dat is nu gebeurd. Voortaan kunnen aangesloten leden zes contracten in vier jaar sluiten, en kan de verplichte tussentijd in sommige situaties van zes maanden naar drie maanden worden verkort voordat een nieuwe keten ontstaat.

Daarnaast hebben De Kunstenbond en de VVTP afgesproken verder te praten over welke belangen van de werknemers en werkgevers zij nog meer bij collectieve arbeidsovereenkomst kunnen vastleggen. Het sluiten van deze ‘one issue’-cao is hiervan het begin. ‘Een belangrijke stap binnen de vrije theatersector’, noemt VVTP-bestuurslid Barbara Wittebol de afspraak op de website van de producenten. ‘De vrije theatersector wordt gekenmerkt door een projectmatige bedrijfsvoering. Voor de producenten die aangesloten zijn bij de VVTP betekent het dat zij meerdere op zichzelf staande projecten kunnen ondernemen met eenzelfde groep (artistieke) medewerkers, wat voor beide partijen positief is.’

De belangenvereniging voor acteurs ACT gaf haar leden in november nog een negatief stemadvies voor de eerste cao-afspraak. ‘We vinden het niet kunnen dat we niet bij de onderhandelingen betrokken waren’, zegt Loek Peters, die De Kunstenbond adviseert namens de acteurs voor ACT. ‘Je zou toch verwachten dat eerst de mensen om wie het gaat, de mensen op de werkvloer, benaderd worden en dat daarna pas de onderhandelingen worden ingezet.’

Foto VVTP