Cultuur en media dragen 25,5 miljard euro (3,7 procent) bij aan de Nederlandse economie (bbp). Hun belang is daarmee iets kleiner dan die van de bouwnijverheid (4,1 procent) en ruim tweemaal zo groot als die van landbouw, bosbouw en visserij (1,6 procent). Dit gaat gepaard met een aandeel van 4,5 procent in de totale werkgelegenheid.  Dat blijkt uit onlangs door het CBS gepresenteerde cijfers over 2015. 

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzocht het CBS voor het eerst de economische betekenis van de creatieve en culturele sector, vanuit een macro-economisch perspectief (een zogenaamde ‘satellietberekening’). Daaruit blijkt nu dat cultuur en media in 2015 samen 25,5 miljard euro (3,7 procent) bijdroegen aan de Nederlandse economie. Het totale aanbod van cultuur- en mediaproducten (binnenlandse productie, diensten en invoer) bedroeg 58,1 miljard euro. 4,64 miljard euro daarvan kwam van de podiumkunsten.

Een vijfde van dat totale aanbod werd geconsumeerd door Nederlandse huishoudens. De rest werd geïnvesteerd, uitgevoerd of afgenomen door bedrijven en de overheid. In 2015 gaven Nederlandse huishoudens gemiddeld 1700 euro uit aan cultuur en media, 4,7 procent van al hun bestedingen. ‘In totaal bedraagt de consumptie bijna 15 miljard euro en dat is toch geen hobby meer’, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen in een begeleidend filmpje op de site van zijn bureau. De meeste van die uitgaven gingen naar audiovisuele producten (40 procent, inclusief goederen als tv-toestellen). 16 procent van de cultuur- en media-uitgaven werd besteed aan podiumkunsten: het bezoeken van concerten en voorstellingen.

Op het gebeid van werkgelegenheid zorgden de sectoren in 2015 voor 320 duizend banen. Dit is 4,5 procent van de totale werkgelegenheid. Het CBS merkt daarbij op dat de arbeidsinzet van vrijwilligers hier niet bijgerekend is, terwijl die in delen van de cultuur- en mediasector substantieel is. Uit een eerder onderzoek bleek dat 47 procent van het aantal werkzame personen in de podiumkunsten in 2017 uit vrijwilligers of stagiaires bestond.

Foto: Body Of Work van Daniel Lineham, Danny Willems