Stichting Droom en Daad is een tijdelijke financieringsregeling voor Rotterdamse kunstenaars gestart. Individuele kunstenaars en kleinschalige collectieven kunnen bij een ‘snelloket’ een aanvraag indienen voor een bijdrage tussen de 1500 en 7500 euro per project. In totaal is er 500.000 euro beschikbaar.

Volgens de filantropische Stichting Droom en Daad vallen veel individuele kunstenaars tussen wal en schip als het gaat om overheidssteun en fondsen om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. ‘Het keer op keer verlengen van de coronamaatregelen, hoe noodzakelijk ook, heeft grote gevolgen voor individuele makers. Via het Makersloket bieden wij nu een directe financiële impuls om aan de slag te kunnen’, aldus directeur Wim Pijbes in een persbericht.

Alle vormen van cultuur komen in aanmerking voor een bijdrage: muziek, theater, dans, fotografie, architectuur, film, literatuur en beeldende kunst. Voorwaarde is wel dat het om professionele kunstenaars gaat die woonachtig en/of KVK-geregistreerd zijn in de gemeente Rotterdam. Zij kunnen een aanvraag indienen voor projecten die zijn gestart na februari 2020 en voor het einde van december 2021 worden afgerond.

Aanmelden bij het Makersloket kan tijdens twee aanvraagrondes in april en mei.

Foto: Drie Griekse verhalen door drie vrouwen in (min of meer) drie kwartier, Wim Kempenaers