Regisseur Dirk Bruinsma wordt per 1 september artistiek leider van locatietheatergezelschap PeerGrouP. Oprichter en huidig artistiek directeur Sjoerd Wagenaar wil zich bij het gezelschap meer gaan richten op ‘diepgravend, theatraal onderzoek’. 

Onder zijn motto ‘graven waar je staat’ heeft Wagenaar in de afgelopen 17 jaar in het noorden aan een unieke visie op locatietheater gebouwd. Thema’s van het platteland en samenwerking met bewoners vormden een rode draad. Vaak stapte het gezelschap over de grenzen van het theater. Zo bouwde het een kasteel van 10.000 strobalen in een weiland bij Veenhuizen en reisde het met 100 meter smalspoor en een snertwestern door de Drents-Groningse Veenkoloniën.

Wagenaar blijft bij PeerGrouP betrokken in de rol van projectleider en regisseur in het Radius-project, waarin een nauwe samenwerking met de wetenschap centraal staat. Huidig zakelijk directeur Marianne Hoekstra zal per 1 september de algemene leiding van PeerGrouP op zich nemen.

Aankomend artistiek leider Bruinsma is sinds 2013 actief binnen het gezelschap en werkt er als regisseur onder andere aan een trilogie over Grutte Pier.

Lees hier een interview met Sjoerd Wagenaar in Theatermaker van april 2017

Foto: Dirk Bruinsma – Dinanda Luttikhedde